ඔබේ දුවට පුතාට ලස්සන නමක් තියමුද?
ස්ට්‍රෙච් මාර්ක් මකන්න පුළුවන්  අත්බෙහෙත් 5 ක්
ඔබේ විවාහය රැකගත හැකි විනාඩි 5න් කරන්න පුළුවන් උපායක්
මගේ අනාගත ලේලිය වෙත ලබැදි ස‌ෙන‌ෙහසින් ලියමි
සෙල්ලම් උපකරණ මගින් දරුවන්ගේ අනාගතය විනාශ වෙයිද?
බබාගේ උපන්දිනයට අම්මිගේ අතින් හදාගන්න කේක් වර්ග 5ක්
තරහා ගියහාම දරුවා තදින් සොලවන්න එපා
අවුරුද්දක් පුරාවට හැමදාම ලිංගිකව එක්වුණොත් කුමක් සිදු වෙයිද?
මේ සුප්‍රසිද්ධ ආහාර පිළිකාකාරක විය හැකි බව ඔබ දන්නවාද?
කුස සිටින දරුවා දුව‌ෙක්ද පුත‌ෙක්ද පවසන චීන වගුවක්
අවුරුදු 6ක් ව‌ෙන විට මගේ දුව තනියම කියවන්න ඉගෙන ගත්තේ මෙහෙමයි
අකුරු කියවීම හෙවත් අත්පොත් තැබීම
සාර්ථක විවාහය ගැන දරුවන්ට සුභවාදී ආකල්පයක් දෙන්න