විනාඩි තුනකට මුළු ඇමෙරිකාවම නිහඬ කළ පුංචි අංජලිකා

විනාඩි තුනකට මුළු ඇමෙරිකාවම නිහඬ කළ පුංචි අංජලිකා

ඇමරිකාවේ සුප්‍රසිද්ධ නිපුණතා තරඟයක් වන America’s got Talent ප්‍රදර්ශනයේ 9 හැවිරිදි ඇන්ජලිකා හේල් මුළු ඇමරිකාවම විනාඩි තුනකට නිහඬ කල මොහොත.

9 හැවිරිදි ඇන්ජලිකා හේල් මුළු ඇමරිකාවම විනාඩි තුනකට නිහඬ කලේ ඇමරිකාවේ සුප්‍රසිද්ධ නිපුණතා තරඟයක් වන America’s got Talent ප්‍රදර්ශනයේ ඇලිසියා කීස් විසින් ගයන ගර්ල් ඔන් ෆයර් “Girl on Fire” ගීතයේ ආවරණ ගීය ඇඟ කිලිපොලා යන ලෙස ඉදිරිපත් කරමින්.

විනාඩි තුනකට මුළු ඇමෙරිකාවම නිහඬ කළ පුංචි අංජලිකා

විනිසිරුකරුවන් හා ප්‍රේක්ෂක ජනයා මවිතයට පත් කල මෙම ගයනාවෙන් පසු විනිශ්චයකරු ක්රිස් හාර්ඩ්වික් ඇගේ දක්ෂතාව අගය කරමින්, "ඔබ තෝරාගත් තැනැත්තා!" යැයි පවසා Golden buzzer නොහොත් තරගකරුවන් කෙලින්ම අවසන් වටයට යවන රන් බොත්තම සම්ප්‍රේෂණය කෙරූ හෙයින් ඇයට කෙලින්ම අවසන් තරංග වටයට යාමට සුදුසුකම් ලැබුවා.

ඉතින් මේ සුවිශේෂී මොහොත පවුලේ ඇය සමඟ රස විඳින්න.

Written by

Niloufer Perera

කතන්දර ලිපි