විනාඩි තුනකට මුළු ඇමෙරිකාවම නිහඬ කළ පුංචි අංජලිකා

lead image

ඇමරිකාවේ සුප්‍රසිද්ධ නිපුණතා තරඟයක් වන America’s got Talent ප්‍රදර්ශනයේ 9 හැවිරිදි ඇන්ජලිකා හේල් මුළු ඇමරිකාවම විනාඩි තුනකට නිහඬ කල මොහොත.

9 හැවිරිදි ඇන්ජලිකා හේල් මුළු ඇමරිකාවම විනාඩි තුනකට නිහඬ කලේ ඇමරිකාවේ සුප්‍රසිද්ධ නිපුණතා තරඟයක් වන America’s got Talent ප්‍රදර්ශනයේ ඇලිසියා කීස් විසින් ගයන ගර්ල් ඔන් ෆයර් “Girl on Fire” ගීතයේ ආවරණ ගීය ඇඟ කිලිපොලා යන ලෙස ඉදිරිපත් කරමින්.

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/07/Article 47 Featured.png විනාඩි තුනකට මුළු ඇමෙරිකාවම නිහඬ කළ පුංචි අංජලිකා

විනිසිරුකරුවන් හා ප්‍රේක්ෂක ජනයා මවිතයට පත් කල මෙම ගයනාවෙන් පසු විනිශ්චයකරු ක්රිස් හාර්ඩ්වික් ඇගේ දක්ෂතාව අගය කරමින්, "ඔබ තෝරාගත් තැනැත්තා!" යැයි පවසා Golden buzzer නොහොත් තරගකරුවන් කෙලින්ම අවසන් වටයට යවන රන් බොත්තම සම්ප්‍රේෂණය කෙරූ හෙයින් ඇයට කෙලින්ම අවසන් තරංග වටයට යාමට සුදුසුකම් ලැබුවා.

ඉතින් මේ සුවිශේෂී මොහොත පවුලේ ඇය සමඟ රස විඳින්න.