අලුත උපන් බිලිඳකු ඉඳිකරමින් පවතින නිවෙසක අතහැර දමා ගොසින්

අලුත උපන් බිලිඳකු නොරොච්චෝලේ ඉඳිකරමින් පවතින නිවෙසක අතහැර දමා ගොස් ඇති පුවතක්.

අලුත උපන් කිරිකැටියකු ඉඳිකරමින් පවතින නිවසක අතහැර දමා ගොස් ඇති පුවතක් නොරොච්චෝලේ ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා කරන්නේ ඩේලි නිව්ස් පුවත්පතයි.

පසුගිය පළමුවනදා නිවසේ හිමිකරු ලේ වලින් වැසි ගිය බිලිඳා සොයා ගත්තේ බිලිඳා හඩමින් සිටි ශබ්දය ඔස්සේ.

පොලිසිය විසින් බිලිඳා මම්පුර රෝහලට භාර දී ඇති අතර නොරොච්චෝලේ පොලිසිය විසින් මේ ගැන වැඩි දුර පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන යනවා.