ඉදිආප්ප කොත්තු බබාට හදලා දෙමු

ඉදිආප්ප කොත්තු බබාට හදලා දෙමු

පිටින් ගේන කෑම පොඩ්ඩාට දෙන්න හොද නෑනේ. ඒත් පොඩ්ඩාත් කටට රහට කන්න කැමතියි. ඉතින් අපිට මොකද කරන්න පුලුවන්? හදමුද ඉදිආප්ප කොත්තුවක්?

පිටින් ගේන කෑම පොඩ්ඩාට දෙන්න හොද නෑනේ. ඒත් පොඩ්ඩාත් කටට රහට කන්න කැමතියි. ඉතින් අපිට මොකද කරන්න පුලුවන්? හදමුද ඉදිආප්ප කොත්තු?

ඉදිආප්ප කොත්තු recipe

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

කැබලි කඩාගත් ඉදිආප්ප 5

හිනියට ලියා ගත් කැරට්, ලීක්ස් ,ගෝවා ,බෝංචි , කරපිංචා ,ලූණු

රස අනුව ලුණු

බිත්තරයක්

අවශ්‍ය නම් තම්බාගත් මස් හෝ මාලු

පිලියෙල කරගත් කිරිහොද්දක්

සාදන ක්‍රමය

• මුලින්ම භාජනයක් ගෙන  තෙල් ලිප තබා හොදින් රත්වෙන්න අරින්න.

• එයට හිනීයට ලියාගත් ලූණු කරපිංචා දමා ඒවා රන්වන් පාට වෙනකොටම තම්බා ගත් මස් හෝ මාළු ( දෙකම දාන්නත් පුලුවන් ) එකතු කරන්න.

• ඉන්පසු සිහින්ව ලියාගත් එළවළු ටික ,බිත්තරය හා රස අනුව ලුණු එකතු කරන්න.

• දැන් එයට කඩාගත් ඉදිආප්ප එකතු කර හොදින් හැදි ගාන්න. ඉන්පසු එයට කිරි හොදි එකතු කර නැවත හැදි ගාන්න.

• දැන් එය පිගානකට ලස්සනට පිලිගන්වන්න.

 

 

කතන්දර ලිපි