ඔබේ දරුවා පළමු පියවර තියන්න සූදානම් කියා දැන ගන්නේ කෙසේද?

ඔබේ දරුවා පළමු පියවර තියන්න  සූදානම් කියා දැන ගන්නේ කෙසේද?

ඔබේ දරුවාගේ පළමු පියවර පුදුම හිතෙන මතක හිතෙන අත්දැකීමක් වෙනවා. ඔබේ දරුවා පළමු පියවර තියන්න සූදානම් බව දැන ගැනීමට මෙන්න සලකුණු කිහිපයක්,

ඔබේ දරුවා පළමු පියවර කිහිපය තබනවා  බලා සිටිම දෙමව්පියෙකු ගේ ජීවිතයේ පුදුමාකාර මොහොතක් වෙනවා. එය ඔබේ ආදරණිය දරුවා පටන් ගත් බවටත් ඉක්මනින් එහෙ මෙහෙ දුවමින් ඔහු වටා ලෝකය ගවේෂණය කිරීමට  සූදානම් බවටත් සලකුණක් වෙනවා.

ඇත්තෙන්ම ඔබ මේ විශේෂ අවස්ථාව මඟ හැර ගත යුතු නැහැ. ඔබේ දරුවා පළමු පියවරව තියන්න සුදානම් බව දැන ගැනීමට මෙන්න සලකුණු කිහිපයක්,

1. ඔවුන්  ඔවුන් ව ඔසවා සිටින්න උත්සාහ කරනවා

ඔබේ දරුවා ඇවිදීමට පෙර  ඔවුන්ට කිරීමට අවශ්‍ය හා කිරීමට හැකි දේවල් වන්නේ ඔවුන්ව ඔසවා ගෙන සිටීමට  උඩු අතට නැගිටීම වෙනවා. ඔබ ඔබේ දරුවාට තොටිල්ල  මතදී හා දණ ගාන විටදී ඔහු ඔහුවම ඔසවා ගෙන සිටින බවට සලකුණක්  දුටුවොත් එය ඔවුන් ඇවිදීම පටන් ගැනීමට සූදානම් විය හැකිය.

2. ඔවුන් සතුටු කිරීමට අපහසු වෙනවා

දත් එනවිට වගේ එන දරුවා ජීවිතයේ නව මංසලකුණක් ආරම්භ කරන සෑම මොහොතකදීම ඔවුන්ව සතුටු කරන්න අපහසු වෙනවා. ඉතින් ඔබේ දරුවාත් සතුටු කරන්න අපහසු ආහාර ගන්නේ බවට පත් වේ නම් එය ඔබේ දරුවා ඇවිදින්න සූදානම් බවට අනිවාර්ය  සලකුණක් වෙනවා.

3. ඔවුන් අමතර නින්දක් ලබනවා

ඔබගේ දරුවාගේ වර්ධනයේ හදිසි වැඩි වීමක් සිදු වන ඕනෑම වෙලාවක ඔවුන්  වැඩියෙන් නින්ද සොයනවා. මෙය සාමාන්‍යයෙන් දරුවන් ඇවිදීමට පටන් ගන්නා මාස 10 ත් 11 ත් අතර සිදු වෙනවා.

4. ඔවුන් වැඩි වැඩියෙන්  වික්‍රමාන්විත වේ

ඔබේ දරුවා ඔහුගේ වටපිටාව ගවේෂණය කරනවා  හෝ ජලයේ  සමබරතාවය  පරික්ෂා කිරීමට උත්සාහ කරනවා ඔබට පෙනේ නම් ඔවුන් ඉක්මනින්ම ඇවිදීමට පටන් ගන්නා බවට තවත් සලකුණක් වෙනවා.

මේ විවිධත්වය දරුවා අනුව රඳාපවතින අතර අනෙක් දරුවන්ට වඩා සමහර දරුවන් කුතුහලයට පත් වීමත් වික්‍රමාන්විත භාවයට පත්වීමත් ප්‍රවණතාවයක් දක්වනවා. නමුත් අනිවාර්යෙන්ම ඔබේ දරුවාට ඇවිදීම පටන් ගැනීම අවශ්‍ය වන විට ඔබටම දැනේවි.

දරුවාගේ විශේෂ මොහොතවල් ගැනත් ඔබේ අවධානය යොමු කළ යුතු බව මතක් කරන්නේ The Asianparent Sri Lanka විසිනි.

theAsianparent හි අනුමැතිය ඇතිව පරිවර්තනය කර ප්‍රකාශිතයි.

පරිවර්තනය: නදීශා ලක්මිණී