සිනහ සාගරේ: මෑතක සිදුවූ කාන්තාවන් මත්පැන් පාවිච්චිය කිරීමේ පලහිලව්ව ආශ්‍රිත විහිළු කතා!

සිනහ සාගරේ: මෑතක සිදුවූ කාන්තාවන් මත්පැන් පාවිච්චිය කිරීමේ පලහිලව්ව ආශ්‍රිත විහිළු කතා!

ඉඳ හිට ටිකක් හිනාවෙමු! කාන්තාවන් මත්පැන් පාවිච්චිය කලොත් පිරිමින්ට කාණුවල, පොලීසියේ වල රාත්‍රිය ගත කිරීමට අවශ්‍ය නොවනු ඇත. Traffic දඩ කන්න සිදු වන්නේ නැත.

ලංකාවේ ගැහැනුන් බොන්නේ නැති එකේ ආදීනව ගැන මම research එකක් කළා. මෙන්න findings.

කාන්තාවන් මත්පැන් බීම

ගැහැනු බොනවා නම් :

1) පිරිමින්ට bar වල club වල රස්තියාදු වන්නට වෙන්නේ නැත.
2) ඔවුන් වේලාවට ගෙදර එනු ඇත. ඇවිත් බිරිඳ සමග අඩියක් ගසා වේලාසනින් නිදා ගත හැකිය.
3) එතකොට බිරිඳට සැමියා එනතුරු light දමාගෙන නිදි මැරීම අවශ්‍ය නොවනු ඇත. Light බිල අඩුවනු ඇත.
4) ගෙදර යතුරු පාපිස්ස යට දමා අනාරක්ෂිත තත්ත්වය නැතිව යනු ඇත.
5) හොඳ bite කා සැමියාගේ cholesterol sugar අඩුවනු ඇත.
6) හොඳ සංවාද කර පවුලේ අනාගතය දියුණු කළ හැකිය.
7) පිරිමින්ට කාණුවල police station වල රාත්‍රිය ගත කිරීමට අවශ්‍ය නොවනු ඇත. Traffic දඩ කන්න සිදු වන්නේ නැත.
? ගෙදර බොන නිසා පිනට බොන යහළුවන් ගෙන් ගැලවීමක් ඇත. එතකොට වියදම් අඩුවනු ඇත.
9) මිනිහට කන පැලෙන්න බොන්නට දී භාර්යාව ට ළංවන්න හදන පීසාඡයන් ගෙන් ගැලවීය හැකිය.
10) ගෑනිගෙන් බේබද්ද කියා අපහාස විඳීම නැති වනු ඇත.
11) බීල මිනි මරා ගත්තත් මැරුණෙ තමාගේ බිරිඳ නිසා හිත හදාගෙන සතුටින් හැක.
12) ඊට පසු තව කසාදයක් ද කර ගත හැකිය.

අර ගැසට් එක ජනාධිපති අවලංගු කිරීමෙන් පිරිමින්ට වෙච්ච පාඩුව කියා නිම කළ නොහැක. පිරිමි ඔහුට මින්පසු ඡන්දය නොදිය යුතුය. අපිට හොඳක් කරන්න ගිය මංගලට සදා ජය පතමි!!!!

WhatsApp පණිවුඩයකින් උපුටා ගන්නා ලදී. මෙම ලිපියේ නිර්මාතෘ සොයාගත නොහැක...

Written by

Niloufer Perera

කතන්දර ලිපි