රස ගුණ පිරි හරිම පහසු කුකුල් මස් බත්

රස ගුණ පිරි හරිම පහසු කුකුල් මස් බත්

පොඩිත්තාට පහසුවෙන්ම හදා දිය හැකි රසවත් ගුණවත් කුකුල් මස් බත් එකක්

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කුකුල් මස් - ග්රෑම් 250ක්

තක්කාලි - ගෙඩි දෙකක් (හොඳින් පොඩිකර තලපයක් සේ හදාගන්න)

ලීක්ස් - මිටක් පමණ

ලුණු, මිරිස් කුඩු, කළු තුනපහ ටිකක්, කරදමුංගු, කරාබුනැටි ආදිය අවශ්‍ය පමණ

තෙල් - මේස හැඳි 2ක් පමණ

සාදන ක්‍රමය

1. සෝදා කපාගත්කු කුල් මස් ග්‍රෑම් 250ක් රයිස් කුකරයට දමන්න

2. දැන් මෙයට තක්කාලි ගෙඩි 2කින් හොඳින් පොඩි කරගත් තක්කාලි තලපය එක් කරගන්න (නැතහොත් තක්කාලි Paste ටින් එකක්)

3. කපාගත් ලීක්ස් ටිකක්

4. ලුණු, මිරිස් කුඩු, කළු තුනපහ ටිකක්, කරදමුංගු, කරාබුනැටි ආදිය අවශ්‍ය පමණ

5. ජලය අවශ්‍ය පමණට දමා බත් එක ඉදෙන්නට හරින්න (වතුර එකතු කල පසු ලුණු රස අවශ්‍ය පමණට සකසා ගන්න)

6. දැන් හොඳින් මිශ්‍ර කරගත් මේ රසවත් බත් එක පවුලේ සැම හා රස විඳින්න :)

Any views or opinions expressed in this article are personal and belong solely to the author; and do not represent those of theAsianparent or its clients.

Written by

Niloufer Perera

කතන්දර ලිපි