ඔබේ කුස තුළ වැඩෙන ඔබේ පණ වගේ පැටියාගේ පින්තූර මින් පෙර දැක තිබුනාද?

lead image

ස්වීඩන් ජාතික ඡායාරූප ශිල්පියෙකු වන ලෙනාට් නීල්සන් විසින් ලබාගත් මේ සුවිශේෂ ඡායාරූප එකතුව වසර 12ක් පුරා ප්‍රචලිතව ඇති අතර දරුවෙකු කුස තුළ මෝරා වැඩෙන ආකාරය අපූරුවට පෙන්වනවා.

ස්වීඩන් ජාතික ඡායාරූප ශිල්පියෙකු වන ලෙනාට් නීල්සන් විසින් ලබාගත් මේ සුවිශේෂ  ඡායාරූප එකතුව වසර 12ක් පුරා ප්‍රචලිතව ඇති අතර දරුවෙකු කුස තුළ මෝරා වැඩෙන ආකාරය අපූරුවට පෙන්වනවා.

ඔබ මින් පෙර මෙවැනි පින්තූර එකතුවක් දැක නොතිබෙන්න පුළුවන්.

නීල්සන් විසින් යොදාගත් සුවිශේෂ ඡායාරූප ක්‍රම ඇසුරෙන් මේ ඡායාරූප ලබාගෙන තිබුණා.

පළමු දිනය

src=https://sg.theasianparent.com/wp content/blogs.dir/1/files/how a child is born/2.jpg ඔබේ කුස තුළ වැඩෙන ඔබේ පණ වගේ පැටියාගේ පින්තූර මින් පෙර දැක තිබුනාද?

වම් පසින් ශුක්‍රාණුව ඩිම්බය සමග සම්බන්ධ වීම ඔබට දකින්න පුළුවන්. නමුත් කොයි ශුක්‍රාණුව තෝරා ගනීවිදැයි ප්‍රශ්නයක්. දකුණු පස පැලෝපීය නාලය හා එහි මාර්ගය පෙන්වනවා.

තරඟය ඇරඹුනා

src=https://sg.theasianparent.com/wp content/blogs.dir/1/files/how a child is born/3.jpg ඔබේ කුස තුළ වැඩෙන ඔබේ පණ වගේ පැටියාගේ පින්තූර මින් පෙර දැක තිබුනාද?

පළමු පින්තූරය තුළින් වෙනස් ආකාරයේ ශුක්‍රාණු 2 ක් ඩිම්බය කරා යන හැටි පෙන්වනවා. දකුණු පසින් ඩිම්බය දිනාගන්නා ශුක්‍රාණුව දක්වනවා. මේ රූපය මගින් දරුවෙකු පිළිසිඳ ගැනීමේ පළමු මොහොත සනිටුහන් කරනවා.

ගමන ඇරඹුනා

src=https://sg.theasianparent.com/wp content/blogs.dir/1/files/how a child is born/4.jpg ඔබේ කුස තුළ වැඩෙන ඔබේ පණ වගේ පැටියාගේ පින්තූර මින් පෙර දැක තිබුනාද?

ශුක්‍රාණුව ඩිම්බය සමග එක්වීමෙන් එහි සංසේචනය සිදුවී දින 5-6 දක්වා කාලයකදී එහි සෛල වැඩීම ඇරඹෙනවා. එය ගර්භාෂය තුළට ඇතුල්වෙන ආකාරය අනෙක් ඡායාරූපයෙන් පෙන්නුම් කරනවා.

වර්ධනයේ පළමු අදියර

src=https://sg.theasianparent.com/wp content/blogs.dir/1/files/how a child is born/5.jpg ඔබේ කුස තුළ වැඩෙන ඔබේ පණ වගේ පැටියාගේ පින්තූර මින් පෙර දැක තිබුනාද?

දින 8ක් ගත වෙද්දී සංසේචනය වූ කළලය ගර්භාෂ බිත්තියට සවිවන අතර දරුවාගේ මොලයේ වර්ධනය මෙතැන් සිට ඇතිවෙනවා.

දින 24

src=https://sg.theasianparent.com/wp content/blogs.dir/1/files/how a child is born/6.jpg ඔබේ කුස තුළ වැඩෙන ඔබේ පණ වගේ පැටියාගේ පින්තූර මින් පෙර දැක තිබුනාද?

සති හතරකින් පසු හෘද ස්පන්දනය හා හෘදය වැඩීම ඇරඹෙනවා.

දින 30 – 40 දක්වා

src=https://sg.theasianparent.com/wp content/blogs.dir/1/files/how a child is born/7.jpg ඔබේ කුස තුළ වැඩෙන ඔබේ පණ වගේ පැටියාගේ පින්තූර මින් පෙර දැක තිබුනාද?

පස්වන සතිය වන විට කළලය දිගින් 9mm පමණ වෙන අතර ඇස් වලට කුහර හා නාස් කුහරය සහිතව දකින්න පුළුවන්. දින 10 කින් පසු වැදෑමහ සමග සම්බන්ධය පටන් ගන්නවා. දරුවාට අවශ්‍ය කෑම හා අපද්‍රව්‍ය බැහැර වීමේ ක්‍රියාවලිය ඇරඹෙනවා වගේම රුධිර සංසරණය හා සම්බන්ධ වෙනවා.

සති 8-10 දක්වා

src=https://sg.theasianparent.com/wp content/blogs.dir/1/files/how a child is born/8.jpg ඔබේ කුස තුළ වැඩෙන ඔබේ පණ වගේ පැටියාගේ පින්තූර මින් පෙර දැක තිබුනාද?

හෘදය වැඩෙමින් පවතිනවා. සති දෙකකට පසු ඇස් පිය අඩවන්ව තියෙනවා. දින කිහිපයකට පසු මේ ඇහි පියන් වැසෙනවා.

16 වන සතිය

src=https://sg.theasianparent.com/wp content/blogs.dir/1/files/how a child is born/9.jpg ඔබේ කුස තුළ වැඩෙන ඔබේ පණ වගේ පැටියාගේ පින්තූර මින් පෙර දැක තිබුනාද?

16 වන සතිය වන විට දෙඅත් වගේම කකුල් චලනය ඇරඹෙනවා. සැකිලි පද්ධතිය කාටිලේජ වර්ධනය මේ කාලය තුළ සිදුවෙනවා. සම තුළින් රුධිර සංසරණය පැහැදිළිව පේනවා.

18-19 වන සතිය

src=https://sg.theasianparent.com/wp content/blogs.dir/1/files/how a child is born/10.jpg ඔබේ කුස තුළ වැඩෙන ඔබේ පණ වගේ පැටියාගේ පින්තූර මින් පෙර දැක තිබුනාද?

18 වන සතිය වන විට කළලයට පිටතින් ශබ්ද ඇසෙන්න ගන්නවා. 14cm ක් පමණ දිගින් වැඩෙනවා. 19 වන සතිය පමණ වන විට රූපයේ ප්‍රමාණයට වැඩී ඇති අතර ඔබට චලනයන් දැනෙන්න ගන්නවා. 

සති 20-24 දක්වා

src=https://sg.theasianparent.com/wp content/blogs.dir/1/files/how a child is born/11.2.jpg ඔබේ කුස තුළ වැඩෙන ඔබේ පණ වගේ පැටියාගේ පින්තූර මින් පෙර දැක තිබුනාද?

සති 20 ක් වන කළලය දිගින් 20cm පමණ වනවා. වූල් වැනි හිස කෙස් වැඩිම ඇරඹෙනවා. මොලයේ වර්ධනය හා රස දැනෙන ග්‍රන්ථි, යටි තොල්, ඇඟිලි තුඩු නිසි ලෙස වර්ධනය වෙනවා.

සති 26- මාස 6 දක්වා

src=https://sg.theasianparent.com/wp content/blogs.dir/1/files/how a child is born/12.jpg ඔබේ කුස තුළ වැඩෙන ඔබේ පණ වගේ පැටියාගේ පින්තූර මින් පෙර දැක තිබුනාද?

ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයේ ගර්භාෂ තරලය ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන අතර එය පෙනහළු වල වර්ධනයට වැදගත් වෙනවා. මාස 6 ක් පමණ වන විට පුංචි පැටියා ලෝකයට එළිය දකින්න සූදානම් වෙමින් ගර්භාෂය තුළ සැරිසරනවා.   

දැන් ලෝකය දකින්න සූදානම්

src=https://sg.theasianparent.com/wp content/blogs.dir/1/files/how a child is born/13.jpg ඔබේ කුස තුළ වැඩෙන ඔබේ පණ වගේ පැටියාගේ පින්තූර මින් පෙර දැක තිබුනාද?

සති 36ක් වන විට දරුවා මේ ලෝකයට එනවා. ශුක්‍රාණුවක් හා ඩිම්බයක් එක්ව මානවයෙක් දක්වා වන ගමන කොයිතරම් ආශ්චර්යමත්ද?

මේ ආශ්චර්ය ඔබේ කුස තුළ වැඩෙන හැටි දැනගන්නත් ඔබව දැනුවත් කරන්නත් මේ ලිපිය දක්වන්න theAsianparent Sri Lanka කටයුතු කළා.

theAsianparent හි අනුමැතිය ඇතිව පරිවර්තනය කර ප්‍රකාශිතයි.

පරිවර්තනය: නිසංසලා ලියනගේ