ගණිතය විනෝදයෙන් ඉගෙන ගන්න දරුවාට උගන්වන්න

lead image

හුඟක් දරුවන්ට ගණිතය එතරම් විනෝදජනක නොවෙන්න පුළුවන්. එහි ගැඹුරු බව පසෙකලා විනෝදය එයට එක් කිරීමට ඔබට පුළුවන්. මේ ඒ වෙනුවෙන් විනෝදජනක උපක්‍රම 5 ක්.

ජීවිත කාලය පුරාවටම ගණිතය ඉගෙනීම වැදගත් වෙනවා. නමුත් එයට පෙර සූදානමක් සිදුවිය යුතුයි. හුඟක් දරුවන්ට ගණිතය එතරම් විනෝදජනක නොවෙන්න පුළුවන්. එහි ගැඹුරු බව පසෙකලා විනෝදය එයට එක් කිරීමට ඔබට පුළුවන්. එය නිර්මාණාත්මක ලෙස දරුවන්ට හඳුන්වා දීම වැදගත්. එය විනෝදාත්මක වෙන තරමට දරුවන් ඊට ආකර්ෂණය වෙනවා.

මේ ඒ වෙනුවෙන් විනෝදජනක උපක්‍රම 5 ක්.

1. හැමදේම අංකනය කරන්න

දරුවා ළදරු වියේ ඉඳන්ම එසේ කරන්න ඔබට පුළුවන්. ඩයපර් එක මාරු කරන කාලයේම වුණත් එය කරන්න ඔබට පුළුවන්. ඔහුගේ පුංචි ඇඟිලි, ඔහුට කන්නට දුන් බිස්කට් වර්ග හෝ ඔබගේ බෑගයේ මිලදී ගත් දේවල් ගණන් කරන්න වැනි සාමාන්‍ය ජීවිතයේ අවස්ථාවන් ඔබම ආරම්භයක් ලෙස යොදාගන්න පුළුවන්. ඔහු පෙර පාසලට යන විට අංක ගැන ඔහුට ඇති දැනුම ගැන ඔබට විශ්වාසයක් තිබෙනවා.

2. රූපවාහිනිය අධ්‍යාපන මාධ්‍යක් කරන්න

බොහෝ සැටලයිට් TV වැඩසටහන් වල ඇති අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් වල ගණන් කිරීමේ ක්‍රම දරුවාට තෝරා දෙන වැඩසටහන් අතරට එක් කරන්න. ඔවුන් විනෝදයෙන් ඒවා ඉගෙන ගන්නවා.

3. ක්‍රීඩාවක් ලෙස කරන්න

ක්‍රීඩාවක් ලෙස අධ්‍යාපනයේ යෙදීම හැමවිටම විනෝදජනකයි. මේ ඒ සඳහා ඔබට අවස්ථා කිහිපයක්.

  • කෑම මේසය සුදානම් කරන්න - නොබිඳෙන හැඳි, වීදුරු, කෝප්ප ආදිය දරුවාට දී අමුත්තන් 6 දෙනෙකුට කෑම මේසය හදන්න කියන්න.
  • විශාලත්වය හඳුනා ගන්න - ඔහුගේ සෙල්ලම් බඩු වල විශාලත්වය හෝ උස අනුව පෙළ ගස්වන්න කියන්න.
  • රටාවන් - ලොගෝ හා බ්ලොක්ස් වලින් දරුවන්ට විවිධ රටාවන් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මේවා ප්‍රමාණය හා වර්ණය අනුව කරන්න කියා දෙන්න පුළුවන්.
  • එදිනෙදා වචන වලට දැනුම එකතු කරන්න - එදිනෙදා දේවල් සමග කතා කරන විට පොඩ්ඩක්, ගොඩක්, භාගයක්, කාලක් වැනි වචන යොදා ගැනීමෙන් දරුවා ප්‍රමාණ ගැන ඉගෙන ගන්නවා.
  • හැඩයන් - එදිනෙදා අපට හමුවන භාජන වල හැඩයන් ගැන ඔබට ඕනෑම තැනකදී කතා කරන්න පුළුවන්. හතරැස් පෝච්චිය, ත්‍රිකෝණයක් වගේ චීස්, රවුමක් වගේ බිස්කට් ආදී උදාහරණ ලෙස දක්වන්න පුළුවන්.
  • පුංචි වෙළෙන්දා - ගෙදර සෙල්ලම් කඩයක් දාලා දරුවන්ට සල්ලි භාවිතය ගැන උගන්වන්න පුළුවන්.

4. සම්ප්‍රදායික ගණිතය සඳහා වන සෙල්ලම් බඩු

පරණ දේවල් රත්තරන් වගේ කියලා කතාවටත් කියනවා. ඊට වෙන්වන සෙල්ලම් බඩු නැතත් එදා ඉඳන් යොදාගත් ගණක රාමුව ගණන් එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, වැඩිකිරීම කියාදෙන්න පුළුවන්. එහි බැටරි දැමීම සිදුවන්නේ නැති නිසා උවමනා හැමවිටම භාවිතයට ගන්න පුළුවන්.

5. කැටයකට සල්ලි දැමීම

මේ මගින් ඉතිරිය වගේම එකතුව, අඩුකිරීම ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දරුවන්ට සල්ලි කැටයට දමන විට කාසි වල අගය කියමින් එකතු කරන්න කියන්න. ඒ වගේ ඒ මගින් දරුවාට විනෝදයක් ලැබෙනවා.

විනෝදයෙන් ඉගෙන ගන්න කවුරුත් කැමතියි. දරුවන් විශේෂයි. ඒ වෙනුවෙන් ඔබේ හොඳම මිතුරිය theAsianparent Sri Lanka මේ ලිපිය සකස් කළා.