මේ පුංචි ජපන් බබාත් එයාගේ පුංචි බලු සුරතලාත් මේ දසුන් වලින් ඔබ කුල්මත් කරාවි

lead image

මිතුදමක් කොයි තරම් සුන්දර විය හැකිද? නමුත්, මේ ජපන් බබාගේත් ඇගේ යෝධ බලු සුරතලාගේත් මිතුදම තරම් නම් සොඳුරු නැති බව විශ්වාසයි.

මිතුදමක් කොයි තරම් සුන්දර විය හැකිද? නමුත්, මේ අවුරුද්දක් වයසැති හුරුබුහුටි ජපන් බබා මමේ(Mame) ගේත් ඇගේ යෝධ බලු සුරතලා රිකු (Riku) ගේත් මිතුදම තරම් නම් සොඳුරු නැති බව විශ්වාසයි.

අපි මේ සුන්දර ඡායාරුප කතාව දුටුවේ මමේගේ මිත්තනියගේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ගිණුමෙන්. ඉතින් අපට පෙනී ගියේ මේ පුංචි බලු සුරතලා රිකූ සහ මෙමෙ (Mame) එකිනෙකාගෙන් වෙන් කල නොහැකි තරම්. ඔවුන් කන්නේ, බොන්නේ, නිදියන්නේ, සේරම කරන්නේ එකට.

මෙම රූප පෙළ හඹා රසිකයින් 80,000කට අධික ප්‍රමාණයක් උන් අතර මේ සුන්දර රූප පෙළ දකින ඔබට හිතේවි එය පුදුමයක් නොවන වග.

ඉතින් මේ බලන්නකෝ මේ ඡායාරුප එකතුවෙන් ඔයාලගේ ඇස් දෙකෙන්ම දකින්න පුලුවන් අපි කුල්මත් වෙලා ඉන්නේ ඇයි කියලා.

src=https://i2.wp.com/sg.theasianparent.com/wp content/uploads/2017/08/girlpoodle2.jpg?zoom=1.5&resize=628%2C628&ssl=1 මේ පුංචි ජපන් බබාත් එයාගේ පුංචි බලු සුරතලාත් මේ දසුන් වලින් ඔබ කුල්මත් කරාවි

src=https://i0.wp.com/sg.theasianparent.com/wp content/uploads/2017/08/girlpoodle5.jpg?zoom=1.5&resize=628%2C628&ssl=1 මේ පුංචි ජපන් බබාත් එයාගේ පුංචි බලු සුරතලාත් මේ දසුන් වලින් ඔබ කුල්මත් කරාවි

src=https://i0.wp.com/sg.theasianparent.com/wp content/uploads/2017/08/girlpoodle3.jpg?zoom=1.5&resize=628%2C628&ssl=1 මේ පුංචි ජපන් බබාත් එයාගේ පුංචි බලු සුරතලාත් මේ දසුන් වලින් ඔබ කුල්මත් කරාවි

src=https://i1.wp.com/sg.theasianparent.com/wp content/uploads/2017/08/girlpoodle7.jpg?zoom=1.5&resize=628%2C628&ssl=1 මේ පුංචි ජපන් බබාත් එයාගේ පුංචි බලු සුරතලාත් මේ දසුන් වලින් ඔබ කුල්මත් කරාවි

src=https://i1.wp.com/sg.theasianparent.com/wp content/uploads/2017/08/girlpoodle4.jpg?zoom=1.5&resize=628%2C679&ssl=1 මේ පුංචි ජපන් බබාත් එයාගේ පුංචි බලු සුරතලාත් මේ දසුන් වලින් ඔබ කුල්මත් කරාවි

TheAsianparent හි අනුමැතිය ඇතිව පරිවර්තනය කර ප්‍රකාශිතයි.

පරිවර්තනය: නිලුෆ පෙරේරා