තරමක් තලෙළු සමට දීප්තියක් ගෙන දෙන මේකප් එකක්

lead image

තරමක් තලෙළු සම ලස්සන වුනත් ඊට ගැලපෙන මේකප් වර්ග හා පාට තෝරා ගැනීම හුඟක් අයට ගැටළුවක්. සමහර විට ඉතා සරල උපක්‍රම තුළින් ඔබ නොසිතන ආලෝකයක් මුහුණට ලබාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන දැනගන්න මේ ක්‍රම ගැන ඔබත් අත්හදා බලන්න.

තරමක් තලෙළු සම ලස්සන වුනත් ඊට ගැලපෙන මේකප් වර්ග හා පාට තෝරා ගැනීම හුඟක් අයට ගැටළුවක්.

සමහර විට ඉතා සරල උපක්‍රම තුළින් ඔබ නොසිතන ආලෝකයක් මුහුණට ලබාගන්න පුළුවන්.

ඉතින් ඒ ගැන දැනගන්න මේ ක්‍රම ගැන ඔබත් අත්හදා බලන්න.

මේකප් කිරීමට පෙර මොයිස්චර්රයිසර් එකක්, ෆවුන්ඩේෂන්, කම්පැක්ට් පවුඩර්, පිච් හෝ රෝස පැහැති බ්ලෂ්, සුදු අයිෂැඩෝ, කළු අයිලයිනර්, මස්කාරා, තද රෝස හා රතු පැහැති ලිප්ස්ටික් අවශ්‍ය වෙනවා.

පළමු පියවර

src=https://ph.theasianparent.com/wp content/uploads/2016/06/duskMY 1.jpg තරමක් තලෙළු සමට දීප්තියක් ගෙන දෙන මේකප් එකක්

ෆවුන්ඩේෂන් සඳහා පදනමක් ලෙසත් සමේ වියළි බව පහ කිරිමටත් මොයිස්චර්රයිසර් ගල්වන්න.

දෙවන පියවර

src=https://ph.theasianparent.com/wp content/uploads/2016/06/DuskMU 2.jpg තරමක් තලෙළු සමට දීප්තියක් ගෙන දෙන මේකප් එකක්

ඔබේ සමට ගැලපෙන ෆවුන්ඩේෂන් වර්ගයක් ගල්වන්න. (පළමුව බෙල්ලේ ආලේප කර බලන්න)

තුන්වන පියවර

src=https://ph.theasianparent.com/wp content/uploads/2016/06/duskMU 3.jpg තරමක් තලෙළු සමට දීප්තියක් ගෙන දෙන මේකප් එකක්

ෆවුන්ඩේෂන් නිසි ලෙස පවත්වා ගැනීමට කම්පැක්ට් පවුඩර් ගල්වන්න.

හතරවන පියවර

src=https://ph.theasianparent.com/wp content/uploads/2016/06/duskMU 4.jpg තරමක් තලෙළු සමට දීප්තියක් ගෙන දෙන මේකප් එකක්

රෝස හෝ පිච් පැහැ බ්ලෂර් ගල්වා මුහුණේ අනවශ්‍ය පිරුණු ස්වභාවය සඟවන්න.

පස්වන පියවර

src=https://ph.theasianparent.com/wp content/uploads/2016/06/duskMU 5.jpg තරමක් තලෙළු සමට දීප්තියක් ගෙන දෙන මේකප් එකක්

අයිෂැඩෝ මගින් ඇස්වල හැඩය මතු කරගන්න.

හයවන පියවර

src=https://ph.theasianparent.com/wp content/uploads/2016/06/eyeliner.jpg තරමක් තලෙළු සමට දීප්තියක් ගෙන දෙන මේකප් එකක්

ඉතා සිහින් ලෙස අයිලයිනර් යොදාගන්න.

හත්වන පියවර

src=https://ph.theasianparent.com/wp content/uploads/2016/06/duskMU 6.jpg තරමක් තලෙළු සමට දීප්තියක් ගෙන දෙන මේකප් එකක්

ඇහි පිහාටු මත මස්කාරා ගල්වන්න.

අවසන් පියවර

src=https://ph.theasianparent.com/wp content/uploads/2016/06/duskMU 8.jpg තරමක් තලෙළු සමට දීප්තියක් ගෙන දෙන මේකප් එකක්

හොඳ නිමාවකට රෝස හෝ රතු පැහැ තොල් ආලේපනයක් ගල්වන්න. දුඹුරු පැහැ පාට ගැල්වීමෙන් වළකින්න.

මේ ගැන වැඩිපුර දැනුවත් වෙන්න ඔබට මේ වීඩියෝවෙන් පුළුවන් වේවි. 

theAsianparent හි අනුමැතිය ඇතිව පරිවර්තනය කර ප්‍රකාශිතයි.

පරිවර්තනය: නිසංසලා ලියනගේ