තාත්තායි දුවයි මේ ආදරයයි: සෙල්ලම් කරලා ඉවරයි

lead image

බබා සෙල්ලම් කරලා ඉවරයි, හැබැයි සෙල්ලම් බඩු ටික අස් කරන්න කම්මැලි හිතිලා. ඉතින් මේ ගැන තාත්තී මොනවාද කළේ?

තාත්තයි දුවයි හවස් වරුවම  බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් අරගෙන සෙල්ලම් කලා. එයාලා ආටෝ නීටෝලා හැදුවා (ඒයාලගේ රොබෝලා).

මල්ලිට ඉතිං මේවා බලාගෙන ඉන්න බැහැනේ, එයා ගිහින් ඒවාට අතින් ගැහුවා. බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් ගේ පුරාම විසිරිලා ගියා. වැඩ කර කර ගේ පුරා දුවන මට ඒවා  පෑගිලා තරු පේනවා.

සෙල්ලම් කළා නම් අස් කරන්න ඕනීනේ මට තරහත් ගියා.

" එන්න පැටියෝ, අපි මේ ටික අස්කරමු "

ඔය අතරේ තාත්තා එහෙම කියනවා මට ඇහුනා.

" අනේ තාත්තේ, මට බැහැ. ඔයාම අස් කරන්න"

එහෙම කිව්වේ දුව, එයා ටිකක් කම්මැලියි.

" එහෙම බෑ මෙහෙ එන්න පැටියෝ, අපි මොනවා හරි ගත්තාම අපි ඒවා ආපහු ගත්ත තැනම තිබ්බොත් තමයි  ගේ පිරිසිදුව තියාගන්න පුලුවන් වෙන්නේ , එතකොට බඩුවත් ආරක්ෂා වෙනවා"

තාත්තා  දුවව ළඟට අරන් අපූරු පාඩමක් කියා දුන්නා. ඒ උනාට කම්මැලි පැටික්කිට සෙල්ලම් බඩු අස් කරන්න සූදානම් නැහැ.

" එන්න අපි සෙල්ලමක් කරමු. අපි බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් කවුන්ට් කරලා කවරයට දාමු. "

තාත්තා  දුවට යෝජනා කළා. මෙන්න   හරි කැමැත්තෙන් ම තාත්තට එකතු වුනා.  තාත්තාටයි දුවටයි සෙල්ලම් බඩු ටික අස්කරන්න ගියේ හරිම ටික වේලාවයි. තාත්තා  දුවට කියලා දුන්නේ අපූරු පාඩමක් ,දැන් දුව හැමදාම සෙල්ලම් කරලා ඉවරවෙලා ඉවර වෙලා සෙල්ලම් බඩු අස් කරනවා