තාත්තායි දුවයි මේ ආදරයයි - කුරුලු පිහාටු පොත

තාත්තායි දුවයි මේ ආදරයයි - කුරුලු පිහාටු පොත

මේ  දෙන්නත් එක්ක එකතු වෙලා කරපු වැඩේ නිසා දුව නිවාඩුව ඉවර වෙලා පෙර පාසල් යද්දී ගුරුතුමියට ගෙනියන්න ලස්සන තෑග්ගක් ලෙස සූදානම් කරලා තියෙනවා.

ළදරු නාම උත්පාදකය

ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය

අකුර

ප්‍රභේදය

සොයාගත් ළදරු නම්

සොයාගත නොහැක

දරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් වලට පියාත් එකතුු ව‌ෙනවා නම් එතැන ‌ගොඩ නැග‌ෙන්න‌ේ ආදරණීය ල‌ෝකයක්. ‌මේ මා වටා ඇති ඒ ආදරණීය ‌ලෝකය‌ෙන් බිදක්.

අද හරිම ලස්සන දවසක්, තාත්තායි දුවයි දෙන්නම ශබ්දයක් නැහැ. අද දෙන්නාම මිදුලට බැහැලා.  ගස් යට මොනවද අහුලනවා

වැඩි කරදරයක් නැති නිසා මමත් වැඩිය සද්ද බද්ද කළේ නැහැ. දවල් කෑම වෙලාව ලං වෙලා. තාත්තයි දුවයි තාම නැහැ.

මම ජනේලෙ ලඟට ගියා.

"  දුව තාත්තත් එක්ක කෑම කන්න එන්න."

මං සමග ගස් යට තව මොනවද සොයමින් ලැවෙන දෙන්නට කතා කළා.

" අනේ අම්මේ තව චුට්ටකින් එන්නම්"

දුව එලියේ ඉදන් කෑගැහුවා.

දරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් - කුරුලු පිහාටු 

මේ දෙන්නා එක කරන  මෙච්චර ලොකු වැඩේ මොකක්ද කියලා බලන්න මම එළියට බැස්සා.

දෙන්න එක්ක එකතු වෙලා කුරුළු පිහාටු මල්ලක්ම අහුලගෙන තිබුනා.

" අපෝ ගෙට නම් ගේන්න එපා"

එක දැකපු හැටියේ මට කියවුණා.  ඔය ටිකත් ගේ පුරා විසුරුවා දැම්මහම  අස් කරන්න යන්නෙ මගේ පණ.

දෙන්නාම ශබ්දයක් නැහැ. මල්ලි බබා අඩනවා ඇහිලා මම ගෙට ගියා .

හවස දුව මගේ ළඟට ආවා.

" අම්මේ  මේක බලන්න "

දුවගේ අතේ පොතක් තිබුණා.

" මොකද්ද  පැටියො"

මම ඇහුවේ  පෙරලන්නේ වත් නැතුව,

"අම්මා බලන්නකො "

දුව කිව්වේ සුරතල්  හඩින්, පොතේ පිටු එකිනෙක පෙරළන කොට මගේ ඇස් අදහා ගන්න බැරි වුනා.

පොතේ එක එක පිටුවේ කුරුළු පිහාටුව බැගින් අලවලා කුරුල්ලාගේ නමයි පින්තූරෙයි තාත්තා ඇදලා දීලා. දුව ඒක ලස්සනට පාට කරලා. හරිම නිර්මාණශීලීයි.

මේ  දෙන්නත් එක්ක එකතු වෙලා කරපු වැඩේ නිසා දුව නිවාඩුව ඉවර වෙලා පෙර පාසල් යද්දී ගුරුතුමියට ගෙනියන්න ලස්සන තෑග්ගක් ලෙස සූදානම් කරලා තියෙනවා.

දරුවන් හා පියා අතර සම්බන්ධය

දරුවන් හා පියා අතර තිය‌ෙන්න‌ේ අපූූරු සම්බන්ධතාවයක්.

ඔහු බිරිදට කරන ආදරය‌ෙන් පටන් අරන් තමන්ගේ ල‌ෙයින් ඇයගේ කුසය‌ේ තබන ආදරණිය සලකුණ දරුවායි.

ඔ‌බේ දරුවාට අවශ්‍ය ‌දේවල් ,  ආරක්ෂාව හා ආදරය විතරක් ලබා දීම ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඔබ ඔබේ දරුවාට හදවතින් ලංව‌ෙන්න.

ඔවුන් සමග එකතු වී ඒ වයසට ගැලප‌ෙන ‌දේවල් කරන්න. ඔබටත් ම‌ොහ‌ොතකට පුංචි ළමය‌ෙක් ව‌ෙන්න ‌වේවි.

ඒකත් හරිම ‌සොදුරු අත්දැකීමක් බව ඔබම වටහා ගනිවි. 

අවසාන වශය‌ෙන් මම පුංචි ද‌ෙයක් කියන්නම්.

අම්මා දරුවන්ට ‌කොච්චර ‌දේවල් කලත්, ලගින් හිටියත් දරුවන් පියාට වැඩිපුර ආකර්ෂණයක් දක්වනවා.

ඒ නිසා ඒ බැදීම ලස්සන අර්ථ කථනයක් ද‌ෙන්න. දරුවන්ට ආදරය‌ෙන් ලංව‌ෙන්න.

 

කතන්දර ලිපි