දරුවන් වෙනුවෙන් දෙමාපියන් නොකළ යුතු කාරණා 4 ක්

lead image

දරුවන් ඉල්ලන පරක්කුවෙන් දෙයක් ලැබුනොත් ඊට ඇති වටිනාකම නැතිවී යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කිසිවක් ප්‍රසංශා කිරීමට හෝ අගය කිරීමට ඔවුන් ඉන් ඉගෙන ගන්නේ නැහැ.

දරුවන් ඉල්ලන පරක්කුවෙන් දෙයක් ලැබුනොත් ඊට ඇති වටිනාකම නැතිවී යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කිසිවක් ප්‍රසංශා කිරීමට හෝ අගය කිරීමට ඔවුන් ඉන් ඉගෙන ගන්නේ නැහැ.

ෆැමිලි ෂෙයාර් (Family Share) හි මේගන් සයුරි කියන ආකාරයට දරුවන් රැකබලා ගැනීමේදී කළයුතු නොකළයුතු කාරණා වල සීමාවක් නැති බව ඇය කියන සමහර කාරණා හරිම ගැටළු සහිතයි. ඒ නිසා:

ඔවුන්ගේ හැසිරීම් වලට සමාව දෙන කාරණා ගෙතීම

සමහර දරුවන්ගේ හැසිරීම් ඉදිරියේ සැබෑ හේතුව ඔබ දන්නවා වුනත් ඊට වෙන හේතුවක් ගෙතීම ඔවුන් පසුව අවියක් කරගන්න පුළුවන්. මෙය වෙනත් හේතුවකට ඉතා නොසන්සුන් ලෙස දරුවා හැසිරෙන විට බඩගිනි වෙලා, නිදිමතෙන් ආදී එවන් හේතු බැඳීම එතරම් සුදුසු නැහැ. ඔබේ දරුවා තරමක් වැඩුණු දරුවෙකු වුනත් ඔහුටත් අන්අය ඉදිරියේ අපහසුවට පත්වීමේ ලැජ්ජාව දැනිය යුතුයි. මන්ද ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් පිළිගත නොහැකි බව ඒත්තු ගැන්වීම වැදගත්.

ඔවුන්ගේ වැඩ ඉටුකර දීම

දරුවන්ට මෙය කෙටි කාලීනව පහසුවක් දැනුනත් දිගුකාලීනව ඔවුන් ජීවිතේ කිසිවක් ඉගෙන නොගන්න අයෙකු බවට පත්වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට උදවු කිරීම කළයුතු වුවත් හැමදේම කරලා දෙන්න යාම සුදුසු වන්නේ නැහැ. එය ඔබ විසින්ම කර තිබීම පහසු වුනත් එය ඔහුගේ කැමැත්තෙන්, දරුවා ඊට හුඟක් කාලය ගත්තත් ඉන් දරුවා ඉගෙන ගන්න දේවල් වැදගත්.

ඔවුන්ව අඩු තක්සේරු කිරීම

සමහර විට දරුවන්ගේ වයස හා හැකියාව මත ඔවුන්ට එය කරගත නොහැකි යැයි සිතන්න පුළුවන්. එහෙත් ඔවුන්ට උත්සාහ කරන්න නොදුන්නොත් ඔවුන් ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද? නමුත් ඔවුන්ගේ හැකියාව ගැන ඔබට පුදුම හිතන්නවත් පුළුවන්. හැමවිටම තාම එයා පොඩියි, එයාට කරගන්න බැහැ කියලා හිතුවොත් දරුවා කවදාවත් එය ඉගෙන ගන්නවද? ඉන් ඔවුන්ගේ  සංවර්ධනය නිසි ලෙස සිදු වන්නේ නැහැ.

ඔවුන්ට ඉල්ලන දේ දීම

ඔවුන් ඉල්ලන සැනින් යමක් නිතරම ලබාදෙනවා නම් ඔවුන් කිසිවක වටිනාකම තේරුම් ගන්නේ නැහැ වගේම එය අගය කරන්න ඉගෙන ගන්නෙත් නැහැ. යමක් වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන්නත්, යමක් ලබාගන්න ඉවසන්නත් ඔවුන්ව උනන්දු කරන්න මේ නිසා ඉගෙන ගන්නවා. ඔවුන්ට ඉවසීම හා සංයමය පුරුදු කරන්න. ඉන් ඔවුන්ට තමන් කැමති දේ ලබාගන්න පුළුවන් බව කියන්න.

දරුවන් හදාවඩා ගන්න විට ඔවුන්ව අවබෝධ කරගැනීම ඉතා ගැඹුරු මාතෘකාවක්. ඒ ගැඹුර ඔබට වටහා දෙන්න theAsianparent Sri Lanka ගත් තවත් උත්සාහයක්.

theAsianparent හි අනුමැතිය ඇතිව පරිවර්තනය කර ප්‍රකාශිතයි.

පරිවර්තනය: නිසංසලා ලියනගේ 

Written by

theAsianparent