තාත්තායි දුවයි මේ ආදරයයි: වේලාව කීයද?

තාත්තායි දුවයි මේ ආදරයයි:  වේලාව කීයද?

වේලාව කියන්නේ කොහොමද?

තාත්තා හා දුව: වේලාව කීයද, තාත්තේ?

තාත්තා හා දුව සෙල්ලම් කර කර හිටියා. දුවට දැන් දවස් කිහිපයක ඉදලා ඔරලෝසුවක් ඕනී වෙලා. අම්මේ මට ඇත්තම කටු තියෙන ඔරලෝසුවක් ඕනී.

දුව සති අන්තය පටන් ගද්දීම කන්කෙදිරි ගාන්න පටන් ගත්තා. ඔන්න ඉතින් තාත්තා දුව දෙන්නාම උදේම ෂොෆින් ගියාලු.

ටික වේලාවකින් දුව ආවේ හුරුබුහුටි ඇත්තම ඔරලෝසුවක් අතේ බැදගෙන, එයා ආඩම්බරයෙන් සැරෙන් සැරේ ඔරලෝසුව බැලුවා.

" එන්න මං ඔයාට වේලාව බලන්න කියා දෙන්න"

තාත්තා දුවට කථා කලා. දුව හරි ආසාවෙන් තාත්තා ලගට ගියා. තාත්තා එයාව එක්කන් ගියේ වයිට් බෝඩ් එක ලගට , තාත්තා ඒකේ ලොකු ඔරලෝසුවක් ඇන්දා . දුව තාම පුංචි හින්දා තාත්තා එයාට ඉගැන්නුවේ කොට මහත පැය කට්ට ගැන විතරයි .

එයා ඒක ආසාවෙන් ඉගෙන ගත්තා. දැන් දුව නිතර ගෙදරට ඔරලෝසුව අතේ බදිනනවා.

මං නිකමට වගේ එයාගෙන් වේලාව ඇහුවා. එයාට දැන් ආසන්න පැය විදියට වේලාව කියන්න පුළුවන්.

තාම පෙර පාසැල් යන එයාගේ මේ පුංචි ක්‍රියාව මට නම් ලොකු ජයග්‍රහණයක්, ස්තුතිය යන්න ඕනී එයාගේ ආදරණීය තාත්තාට, බලන්න තාත්තලාට කොච්චර දේවල් දරුවන්ට කියා දෙන්න පුළුවන්ද?