දරුවාගේ මුව කිරි බීමට  විශේෂයෙන් සකස් වී ඇත්තේ මෙහෙමයි

දරුවාගේ මුව කිරි බීමට  විශේෂයෙන් සකස් වී ඇත්තේ මෙහෙමයි

ඔබේ දරුවාගේ මුව පියයුරු වලට මනාව සවි වෙන්නේ කෙසේදැයි සිතී තියෙනවාද?

මව්වරුනි, දරුවන්ගේ පිරුණු කම්බුල් මිරිකන්න ඔබ හරි ආසයි නේද? එවිට පිරුණු කම්බුල් වල ස්වභාවය වෙනස් වේ. එම වෙනස් වීම ඔබේ දරුවාට හොදින් කිරි උරා බීමට උදව් කරනවා .

කාර්‍යක්ෂමව කිරි උරා බොන්න දරුවන්ගේ ශාරීරික සකස් වීම විදහා දක්වන මේ අපූරු වීඩියෝව ඔබත් නරඹන්න. 

theAsianparent හි අනුමැතිය ඇතිව පරිවර්තනය කර ප්‍රකාශිතයි.

පරිවර්තනය: නදීශා ලක්මිණී

කතන්දර ලිපි