දරුවා වැඩෙත්ම ඔබ ගැන තැකීමක්වත් නැතිව ඔබෙන් දුරස් වේ යැයි සිතෙනවාද?

lead image

ලොව සියලු කාන්තාවන් අතරින් ඔබ ඇති සුවිශේෂයි. ඔබ ලොවින් එකෙක්. ඒ ගැන සැකයක් තිබේ නම් ඔබ මෙය නැරඹිය යුතුමයි.

දරුවන් ලොකු මහත් වෙත්ම පුංචි කාලයේ තරම්ම මව් තුරලට එන්නට හුරතල් වෙන්නට ආදිය ඇති කැමැත්ත ටිකෙන් ටික අඩු වනවා. 

දරුවන් අපට පෙර තරමටම ආදරේදැයි බොහෝ අම්මලාගේ සැකයක් මතු වීමත් සාමාන්‍ය දෙයක්.

මව්වරුන් හා දරුවන් කිහිපදෙනෙක් ආශ්‍රයෙන් සිදු කල මෙම පුංචි අත්හදාබැලිම තුලින්මේ ලද මෙම සංවේදී ප්‍රතිපල ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ එවන් අම්මලාට ආදරණීය මතක් කිරීමක් ලෙසයි.