දසමාසයක් වූ අපුරු චාරිකාව - නමවෙනි මාසය

දසමාසයක් වූ අපුරු චාරිකාව - නමවෙනි මාසය

"දැන් මගේ බර රාත්තල්   5.75  විතර වෙනවා . උස18.75 ක්, මගේ ඇගේ තිබුන රෝම වැටිලා. සුදුපාට ක්‍රීම් එකකින් මගේ හම දැන් වැහෙන්න පටන් අරන්..."

අම්මේ මේ මගේ නවවෙනි මාසයයි.  මගේ හම යටින් තෙල්  ටිකෙන් ටික තැන්පත් වෙලා.  මට දැන් හරි හුරතල් පෙනුමක් ලැබිලා. අම්මාත් ආසයිනේද ඔයාගේ මේ හුරතල් පැටියාව බලන්න.

මගේ හිස් කබල මෘදුයි. එහි අස්ථි සවිවෙලා නෑ. ඒ මගේ ජීවිතයේ අසීරුතම පිම්ම  අම්මාටයි මටයි  දෙන්නාටම පහසු වෙන්නයි. මගේ හිස උපත් මාර්ගය දෙසට මේ වෙනකොටත් හැරිලයි තියෙන්නේ ,

අම්මා කියන ලස්සන නැලවිලි ගීත අහගෙන මම  දොයියගන්නවා. මට නිදාගන්න වේලාවක් නෑ. මට හිතුනම මං අම්මාගේ බණ්ඩියට හේත්තු වේලාව හොදටම දොයිය ගන්නවා. අම්මි නිතරම මගේ බණ්ඩි පිරෙව්වාට මම හිතුනාහම මහපට ඇගිල්ලත් උරනවා.

මේකාගේ දැගලිල්ල වැඩිවෙලා කියලා අම්මා තාත්තී එක්ක දවසක් කියනවා මං අහගෙන , මං චුට්ටක් දගයි තමයි අම්මියෝ , එත් නරක ළමයෙක් නෙවී. මං අම්මිගේ බණ්ඩි පුරා පීනන කොට මගේ පුංචි අතපය ටිකක් අම්මාගේ බණ්ඩියේ වදිනවා.

දැන් මගේ බර රාත්තල්   5.75  විතර වෙනවා . උස18.75 ක්, මගේ ඇගේ තිබුන රෝම වැටිලා. සුදුපාට ක්‍රීම් එකකින් මගේ හම දැන් වැහෙන්න පටන් අරන් ,අම්මේ මේ මගේ බලාපොරොත්තුවේ මාසයයි.

කතන්දර ලිපි