නත්තල් කාඩ් එකක් ඉක්මනින්ම, ලේසියෙන්ම හාදාගනිමු

නත්තල් කාඩ් එකක් ඉක්මනින්ම, ලේසියෙන්ම හාදාගනිමු

තම දෑතින්ම කෙරෙන නිර්මාණ වැඩි වැඩියෙන් අගය කෙරෙන යුගයකට පිය මනින අපට, මෙවන් අත්කම් දරුවන්ට දායාද කිරීම තුළින් ඔබ ඔදනුවත්වම කරන්නේ අනාගතයට ආලෝකය මුසු කරන දරුවන් බිහි කිරීමයි.

ළඟ ලංගම එන නත්තල ප්‍රියයන් හා එක් වන්නටත්, සුභ පැතුම් බෙදාගන්නටත්  අවස්තාව ලැබෙන සුන්දර සැමරුමක්. ඉතින් මේ වෙනකොට පවුලේ සැමටත් නෑදෑ මිතුරන්ටත් නත්තල් කාඩ් ලියා ඉවරත් ඇති.

ඒත් කාර්යබහුල නිසා තවම කාඩ් ලියන්න බැරි වුනානම් ගෙදර පොඩ්ඩන් එක්ක එකතු වෙලා හදාගන්න පුළුවන් කදිම කාඩ් එකක් හදන අකාරය ගැනයි මේ.

මේ කාඩ් පත් වලට ඔබේ නිර්මාණශිලිත්වය එක් කර මෙවන්වි විධාකාර කාඩ් පත් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්.

නත්තල් කාඩ්

නත්තල් කාඩ්

නත්තල් කාඩ්

තම දෑතින්ම කෙරෙන නිර්මාණ වැඩි වැඩියෙන් අගය කෙරෙන යුගයකට පිය මනින අපට, මෙවන් අත්කම් දරුවන්ට දායාද කිරීම තුළින් ඔබ නොදැනුවත්වම කරන්නේ අනාගතයට ආලෝකය මුසු කරන දරුවන් බිහි කිරීමයි.

ඉතින් මෙසේ සාදාගත් ඔබේ නිර්මාණ වල චායාරුප අප වෙත එවන්නටත් අමතක කරන්න එපා.

Written by

Niloufer Perera

කතන්දර ලිපි