"නිදියන්න පුතුනි": ඔබටත්, පැටියාටත් රස විඳිය හැකි නැළවිලි ගීයක්

lead image

බබාට මෙන්ම ඔබටත් රස විඳිය හැකි මිහිරි නැළවිලි ගීයක්...

යුධ සමයේ මායිම් ගම්මානයක වෙඩි හඬ මැද්දේ තම බිලිඳා නිදි කරවන මවක විසින් ගයන නැළවිලි ගීයක් සෙයින් මෙහි මුල් ගීතය නිර්මාණය විය. පහත ඇත්තේ යුද සමය නිම වූ පසු නගරයේ මවක් විසින් ගයන නැළවිලි ගීයක් ලෙසිනි. මෙය නිර්මාණය කරද්දී මා ලද මිහිරි වින්දනය එය අසන ඔබට විඳින්නට හැකි වේ විශ්වාස කරමි.

පද රචනය, තනු නිර්මාණය හා ගායනය – නිලුෆ පෙරේරා

සංගීතය – නදීක ගුරුගේ

Written by

Niloufer Perera