අදහස් බෙදා ගන්නත් එක්ක පුංචි ගේම් එකක් කරමුද?

අදහස් බෙදා ගන්නත් එක්ක පුංචි ගේම් එකක් කරමුද?

අම්මලා මේක ඔයාලාගේ හැගීම් හා දැනුම අතර පුංචි තරගයක් කියලා හිතන්නකෝ...

අම්මලා මේක ඔයාලාගේ හැගීම් හා දැනුම අතර පුංචි තරගයක් කියලා හිතන්නකෝ...

ඔන්න ඔයාගේ පුංචි බබාලා දෙන්නාට මාළු කෑලී දෙකක් උයනවා. එකක් චුට්ටක් ලොකුයි අනෙකට වඩා, අම්මා ඔයා බබාලා දෙන්නාට බත් කවන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ ඔයා මාළු කෑලි දෙක බෙදන්නේ කොහොමද?

පහත ඔයාට ගැලපෙන අවස්ථාවේ ඉංග්‍රීසි අකුර එක්ක ඔයාගේ උත්තරය කමෙන්ට් කරන්නකෝ බලන්න.
හේතුවත් පුංචියට සටහන් කරන්න අමතක කරන්න එපා.

ඔයාගේ අවස්ථාව පහතින් තෝර ගන්නකෝ
A. ඔයාට ඉන්න පැංචෝ දෙන්න පුංචි අක්කීයෙකුයි මල්ලියෙකුයි නම්
B. ඔයාට ඉන්න පැංචෝ දෙන්නා පුංචි අක්කියෙකුයි නංගියෙකුයි නම්
C. ඔයාට ඉන්න පැංචෝ දෙන්නා පුංචි අයියෙකුයි නංගියෙකුයි නම්
D.ඔයාට ඉන්න පැංචෝ දෙන්නා අයියෙකුයි මල්ලියෙකුයි නම්

ස්තුතියි අම්මිලා ඔයාලාගේ අදහස් බෙදා ගත්තට, මෙන්න එහෙනම් උත්තරය, හරිම සරලයි. පුංචි තියරි එකක් දාන්න තියෙන්නේ . ඒක හැබැයි ආදර තියරියක් නම් නෙවේ.

අපි පැරසිටමෝල් හරි වෙනත් බෙහෙතක් හරි දෙනකොට වැඩිපුර මාත්‍රාවක් දෙන්නේ කාටද? ලොක්කට නේද? ඇයි ඒ.. බර අනුව එයාගේ ශරීරයට වැඩි ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය නිසා නේද? එහෙනම් ඒ සරල තියරි එක මේකටත් දාමු. ඒ කියන්නේ උත්තර සරලයි ලොකු කෑල්ල ලොක්කට දෙන්න.

• එතැන පක්ෂපාතී අදහස් කොහෙත්ම නැති නිසා ඔයාට පසුතැවීමක් නැහැ
•පෝෂණයත් ඔයා අවශ්‍ය ආකාරයට බර අනුව ලබාදීමක් වෙනවා.
• හැම දෙයක්ම සමානව දෙකට වෙන් කරන්න වෙහෙස , කාලය යොදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ.
• පොඩ්ඩා ආපු නිසා ලොක්කාට පුංචි හිතේ අමාරුවක් හරි තිබ්බා නම් ලොකු කෑල්ල ලැබුනම අම්මා මටයි

තවම වැඩිපුර ආදරේ කියලා එයා හිත සුවපත් කරගන්නවා. ඒක එයාගේ මානසිකත්වයටත් හොදයි.
මේ පුංචි ගේම් එක හොදයි නේද?

කතන්දර ලිපි