බබාගේ breakfast එක පොඩ්ඩක් fun කරමුද?

lead image

breakfast කන්න කැමතිම නැති ළමයා වුනත් මේ ටෝස්ට් කන්න කැමති වේවි! බලන්න මේ රෙසිපි එකට අම්මල, තාත්තල, බබාලා සේරම කැමති වේවි!

Breakfast එකට බබාට Blueberries වෙනුවට ග්‍රේප්ස් හෝ ප්ලම්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. 

ඉතින් මේ වෙනස්ම breakfast එකට ඔයාගේ බබාත් කැමති වුනාද කියල අපටත් කියන්න.

Written by

theAsianparent