බ්‍රේඩ් ක්ලිප්ස් නිර්මාණාත්මකව භාවිතා කරන්නේ මෙහෙමයි

lead image

නිවසේ බ්‍රේඩ්  ක්ලිප්ස් ගොඩ ගැසී තිබේද? ඔබ ඒවා ඉවත්  කිරීමට  පෙර, ඔබ මේ ලිපිය  කියවිය යුතුය. බ්‍රෙඩ් ක්ලිප්ස් නැවත භාවිත කළ හැකි ආකාර 6 ක් දැනගන්න මේ ලිපිය කියවන්න.

බ්‍රෙඩ් ක්ලිප්ස් යනු පාන් දැමු කවර  මුද්‍රා තැබීමට භාවිතා කරන උපාංගයකි. ඒවායින් බොහොමයක් ප්‍රයෝජන තියෙනවා.  ඒවා ඉවත ලන්න එපා.

1. ඔබට එය ටේප් රදවනයක්  ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. මෙය කර බලන්න. ඔබට  නැවත කිසිදාක ටේප් එකේ අවසානය සොයා ගැනීමට  වඩා වැඩි කාලයක් ගත කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නොවනු ඇත.

src=https://media.tumblr.com/121bff4c35c59af91312a4133f83cf7c/tumblr inline naeh6wgvRP1sv2cpq.jpg බ්‍රේඩ් ක්ලිප්ස් නිර්මාණාත්මකව භාවිතා කරන්නේ මෙහෙමයි

2. ඔබට එය පොත් සලකුණක් ලෙසද භාවිතා කළ හැකිය. ඔබ කියවන ලද අන්තිම ඡේදය ඇති පිටුවේ පැත්තෙන් එය සවි කරන්න. මෙය ඔබ නවතන ලද තැන සිට ඉදිරියට කියවීම  පහසු කරවයි.

src=https://media.tumblr.com/6512da2c6badd6674afdb5b3ca21b90d/tumblr inline naeh8x8RNX1sv2cpq.jpg බ්‍රේඩ් ක්ලිප්ස් නිර්මාණාත්මකව භාවිතා කරන්නේ මෙහෙමයි

3. ඔබ කී ටැග් එකක් ලෙස බ්‍රේඩ් ක්ලිප්ස් භාවිතා කළ හැකිය.

src=https://media.tumblr.com/4dd4c6b5c59235cebe237f806ad88f51/tumblr inline naehbbEpcU1sv2cpq.jpg බ්‍රේඩ් ක්ලිප්ස් නිර්මාණාත්මකව භාවිතා කරන්නේ මෙහෙමයි

5. මේවා හොද ඊයර් ෆෝන් ‍රදවනයන්ද වේ.

src=https://media.tumblr.com/28025146a3e6bd51ada6a0728a21d5df/tumblr inline naeheaZ8iE1sv2cpq.jpg බ්‍රේඩ් ක්ලිප්ස් නිර්මාණාත්මකව භාවිතා කරන්නේ මෙහෙමයි

6. අවසාන වශයෙන්, බ්‍රේඩ් ක්ලිප්ස් සෙරෙප්පු පටි සවි කරනයන්ද වේ!

src=https://media.tumblr.com/77a71ea7a53b84608fd55dca51262a3c/tumblr inline naehfnNSWl1sv2cpq.jpg බ්‍රේඩ් ක්ලිප්ස් නිර්මාණාත්මකව භාවිතා කරන්නේ මෙහෙමයි

මේ බ්‍රේඩ් ක්ලිප්ස්  තබා ගෙන, මේ උපදෙස් අනුව නැවත භාවිතයට ගන්න!

ඉවත දමන මේ පුංචි දේවල් කොතරම් ප්‍රයෝජනවත් ද? මේ පුංචි තොරතුරු ටික ඔබ වෙත ගෙන ආවේ the Asianparent Sri Lanka විසිනි.

theAsianparent හි අනුමැතිය ඇතිව පරිවර්තනය කර ප්‍රකාශිතයි.

පරිවර්තනය: නදීශා ලක්මිණී