පොඩ්ඩෝ රහ කර කර කන්න කැමති බිත්තර රයිස්!

lead image

පොඩ්ඩෝ විවිධ රසයෙන් කෑම කන්න ආසයි. අපි බත් එකේ රසය ටිකක් වෙනස් කරලා බලමුද ? මේක ඉතාම පහසු මෙන්ම ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුලුවන් බත් එකක්

පොඩ්ඩෝ විවිධ රසයෙන් කෑම කන්න ආසයි. අපි බත් එකේ රසය ටිකක් වෙනස් කරලා බලමුද ? මේක ඉතාම පහසු මෙන්ම ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුලුවන් බත් එකක්: 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

සුදු බත් පීරිසියක්

හීනියට ලියා ගත් කරපිංචා හා ලූණු

බිත්තර 01

රස අනුව ලුණු

තෙල්

සාදන ක්‍රමය

• භාජනයක් ලිප තබා එයට තෙල් ටිකක් දමා රත් කරගන්න.

• තෙල් රත්වෙන විට එයට හීනියට ලියා ගත් ලූණු හා කරපිංචා යොදන්න.

• ලූණු හා කරපිංචා රන්වන් පාට වෙනවිට එයට බිත්තරය එකතු කර හොදින් හැදි ගාන්න.

• දැන් බත් හා රස අනුව ලුණු එකතු කර හොදින් කලවම් කරන්න.

දැන් හදලා ඉවරයි . දැන් ලස්සනට පිරිසියකට පිලිගන්වලා එයට පොඩ්ඩා කැමති වෙයිද බලන්න.

බලන්න: