බිත්තර සැන්විච් වෙනස් විදියකට

lead image

හැමදාම එකම විදියට කෑම කන්න කවුරුත් කැමති නැහැ. පොඩ්ඩොත් එහෙමයි. හැමදාම ආහාරයට ගන්න බිත්තර සැන්විච් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බලමුද?

හැමදාම එකම විදියට කෑම කන්න කවුරුත් කැමති නැහැ. පොඩ්ඩොත් එහෙමයි. හැමදාම ආහාරයට ගන්න බිත්තර සැන්විච් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බලමුද?

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

1. වටේ කපා ගත් පාන් පෙති හතරක්

2. බටර් ටිකක්

පිරවුම

1. බිත්තර 01

2. හීනියට ලියා ගත් කැරට් මේස හැදි 02

3. හීනියට ලියා ගත් ලීක්ස්  මේස හැදි 02

4. හීනියට ලියා ගත් බෝංචි මේස හැදි 02

5. හීනියට ලියා ගත් ගෝවා මේස හැදි 02

6. හීනියට ලියා ගත් ලූණු හා කරපිංචා

7. පොල්තෙල්

8. ලුණු

සාදන ක්‍රමය - පිරවුම

• භාජනයකට  තෙල් ටිකක් දමා රත් කරගන්න .

• හොදින් රත් වු තෙල් වලට සිහින්ව ලියා ගත් ලූණු, කරපිංචා දමා රන්වන් පාට වෙනතුරු බැද ගන්න.

• ඉන්පසු එයට ලියාගත් එළවළු හා රස අනුව ලුණු එක්කර බැදෙන්න හරින්න.

• අවසානයේදී  බිත්තරයද එක්කර හොදින් හැදි ගාන්න. ( කුඩු වන තෙක්)

සැන්විචර්ස් සැකසීම

• වාටි ඉවත් කර ගත් පාන්පෙති දෙකෙහිම හොදින් බටර් තවරා ඒ මත උණුසුම ගිය මිශ්‍රණය තවරන්න.

• දැන් ලස්සන හැඩයකට කපා පිළිගන්වන්නත් පුලුවන්. නැතිනම් ටෝස්ට් කර ගන්නත් පුලුවන්.

බලන්නකෝ ඔයාගේ පොඩ්ඩත් මේ වෙනසට කැමතිද කියලා.