මවකගෙන් ලිපියක්: පොඩිත්තාට පාසැල් ගෙනියන්න රසම රස මාළු සමඟ චීස් සැන්ඩ්විච් එකක්

lead image

රසවත් ගුණවත් මාළු සහ චීස් සැන්ඩ්විච් රෙසිපියක් ගෙදරදීම පහසුවෙන් පොඩි අය සමඟ එකතු වී හදා ගන්න.

TheAsianParentහි අප නිර්මාණශීලි මවුවරුන්ගේ හැකියාවන් අගය කිරීමේ හා බෙදාගැනීමේ අරමුණින් විශේෂ අතිරේකයක් ලෙස අපගේ ආදරණීය මවකගේ නිර්මාණයක් පළ කරනවා.

අද ඔබ වෙත ගෙනහැර පාන්නේ අනුෂා සමරකෝන් විසින් අප වෙත ලබා දුන් රසවත් පාන් රෙසිපි එකක්. පොදිත්තාට රසවත් මෙන්ම ගුණවත් මේ සැන්ඩ්විච් එක හදිසියේ නිවසට එන අමුත්තන්ට තේ වලට පිලිගන්වන්නත් කදිමයි.

දරුවන්ට ආහාර වට්ටෝරු: මාළු සමඟ චීස් සැන්ඩ්විච්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: 

පාන් පෙති කිහිපයක්

කටු රහිත මාලු වර්ගයක් (තම්බා ගන්න)

අල ගෙඩියක්

කැරට් අලයක්

කැමති චීස් වර්ගයක්

ලුනු රස අනුව

ගම්මිරිස් රස අනුව

වතුර අඩු කෝප්ප 3/4ක් පමණ 

දරුවන්ට ආහාර වට්ටෝරු: මාළු සමඟ චීස් සැන්ඩ්විච් සාදන ක්‍රමය:

1. මුලින්ම අල, කැරට් ඉතා කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්න.

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/08/Article 57 Media4.png මවකගෙන් ලිපියක්: පොඩිත්තාට පාසැල් ගෙනියන්න රසම රස මාළු සමඟ චීස් සැන්ඩ්විච් එකක්   

2. මාලු හොඳින් පොඩිකර ගන්න.

3. භාජනයක් ලිපේ තබා ගන්න.

4. එයට කපාගත් කැරට්, අල, මාලූ දමා වතුර කොප්ප 3/4ක් පමන දමන්න.

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/08/Article 57 Media3.png මවකගෙන් ලිපියක්: පොඩිත්තාට පාසැල් ගෙනියන්න රසම රස මාළු සමඟ චීස් සැන්ඩ්විච් එකක්

5. මද වේලාවක් තැම්බෙන ව්ට ලුනු, ගම්මිරිස්, චීස් දමන්න.

6. අල කැරට් හොදින් මෘදු වෙන තුරු උයා ගන්න (තෙත ගතිය අඩු වෙනතුරු).

7. ලිපෙන් බා මදක් නිවුනු පසු පාන් පෙති වල මිශ්‍රණය හොඳින් තවරගන්න.

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/08/Article 57 Media2.png මවකගෙන් ලිපියක්: පොඩිත්තාට පාසැල් ගෙනියන්න රසම රස මාළු සමඟ චීස් සැන්ඩ්විච් එකක්

8. වාටි කපා පොඩ්ඩ්න්ට පිලිගන්වන්න.

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/08/Article 57 Media1.png මවකගෙන් ලිපියක්: පොඩිත්තාට පාසැල් ගෙනියන්න රසම රස මාළු සමඟ චීස් සැන්ඩ්විච් එකක්

නිර්මාණශිලිත්වය අනුව කැමති එලවලු වර්ග භාවිතා කල හැක.

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/08/anusha 250x276.png මවකගෙන් ලිපියක්: පොඩිත්තාට පාසැල් ගෙනියන්න රසම රස මාළු සමඟ චීස් සැන්ඩ්විච් එකක්

මේ රසවත් දරුවන්ට ආහාර වට්ටෝරු සැන්ඩ්විච් රෙසිපිය අප හා බෙදා ගත අනුෂා සමරකෝන් වෙත නැවතත් අපගේ ආදර ස්තුතිය පුද කරනවා. යලිත් මෙවැනි නිර්මාණාත්මක විශේෂාංගයක් සමඟ ඉදිරි දිනකදී හමු වෙමු.