රසම රස මාළු පාන් ගෙදරදීම හදාගන්න

lead image

පවුලේ සැමට රස විඳිය හැකි රසම රස මාළු පාන් රෙසිපි එකක්

මාළු පාන් අපිත් කන්නේ කදෙන්ම තමා. නමුත් ඉතින් මෙච්චර පහසුවෙන් මාළු පාන් හදන්න පුළුවන් කියා අපි දැන හිටියේ නැහැනේ.

ඉතින් ඔන්න අද ඉඳන් දරුවෝ එක්ක එකතු වෙලා හදාගන්න කදිම රෙසිපි එකක් තමයි මේ. හදල අපටත් කියල එවන්න ගෙදර අයගේ ප්‍රතිචාර ගැන.

මේ රසවත් වීඩියෝව TheCulinarycorner පිටුවෙන් උපුටා ගත්තකි.

Written by

Niloufer Perera