වැලන්ටයින් දවසේ අම්මා දුවට කියු කව

වැලන්ටයින් දවසේ අම්මා දුවට කියු කව

අම්මා කෙනෙකුට දියණියක් පණ වගේ, සිය දියණිය වැලන්ටයින් දවසේ ආදර රැල්ලේ තවත් ගොදුරක් වෙනවාට කිසිම අම්මා කෙනෙක් කැමති නැහැ. අම්මා ඒ කථාව දුවට ආදරයෙන් මෙහෙම කියලා දෙනවා...

මෙම වැලන්ටයින් ලිපිය හරිම ලස්සනයි. කියවලා බලන්නකෝ...

වැලන්ටයින් ලිපිය

ආදරණීය දුවේ...

ආදරය හොයා ඉගිලිලා

අම්මාගේ උණුහුමින් මිදිලා

මිරිගුවක් පස්සේ වැටිලා

දුවන්නෙපා රත්තරනේ රැවටිලා

දස මසක් කුසේ රැකලා

 

දෙවසක්ම ලේ කිරි කර පොවාලා

පහලොස් වසක් නුඹ පසුපස වැටිලා

අම්මා ඉන්නේ හති වැටිලා

ආදරය මිහිරි ඵලයක් යැයි  සිතාලා

අන් වුන් කියන බස් ඇත්තමයි අදහලා

අම්මාගේ ඇස් මායිමෙන් මිදීලා

හිතන්නෙපා යන්න අම්මා නෑ මියැදිලා

 

සුදු ගවුමේ කහට තියාලා

උන් යාවි නුඹට මඩ  ගල්වලා

රාගයයි පුතේ ඒ ආදරේ නෑ ගැවිලා

ආදරය කරන්නට නෑ තව කාලේ එළඹිලා

 

එක දවසක ආදරේ නෑ රැදීලා

මගේ ආදරෙන් අවුරුද්දම පිරීලා

දුවේ නුඹ ඉන්නවා නම් රැකිලා

එහි මගේ ජීවය ඇත රැදිලා

මම

අම්මා (වැලන්ටයින්)