වේලාවට වැඩ කිරීම: මොකද්ද මේ "be punctual?!"

වේලාවට වැඩ කිරීම: මොකද්ද මේ "be punctual?!"

වෙලාවට වැඩ කිරීම දරුවන්ට කියා දීම වැදගත් වන්නේ ඇයි? එය කියා දෙන්නේ කොහොමද? මෙම ලිපිය කියවා දැනගන්න.

ඉස්කෝලේ එන්න , ඔෆිස් එන්න, මීටින් එකකට එන්න කියන හැම වේලාවේම ඇහෙන දෙයක් තමයි "be punctual" කියන්නේ. මොකද්ද මේ "be punctual"? ඒ කියන්නේ වේලාවට වැඩ කිරීම.

ඇත්තෙන්ම වේලාවට වැඩ කිරීම හොද පුරුද්දක්, එතකොට කාලකලමණාකරනය හොදින් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ගැන කථා කරන්න හිතුවේ ඒ පුරුද්ද පුංචි දරුවාට කුඩා කාලයේ සිට පුරුදු කිරීමට වටීනා පුරුද්දක් ලෙස මම දකින නිසයි.

වේලාවට වැඩ කිරීම

මෙය අද ලෝකයේ බොහෝ මිනිසුන් අතින් ගිලිහි යන පුරුද්දක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. මේ නිසා තමන්ගේ පමණක් නොව අන් අයගේ දවසේ සැලසුම්ද බිදි යන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට වටිනා අවස්ථා ගිලිහි යන්නත් පුළුවන්.

ඔබ වැඩකට ප්‍රමාද වෙන විට අනවශ්‍ය මානසික පීඩනයක්ද ඔබට ඇතිවෙන අතර ඉන් ඔබ විඩාවට පත්වෙන්න පුළුවන්.

මේ වගේ  ගොඩාක් දුර්විපාක තියෙනවා නම් ඔබ වේලාවට වැඩ කරන්න උත්සහ නොකරන්නේ ඇයි? වේලාවට වැඩ කිරීමේ පුරුද්ද එක්වරක් ඔබෙන් ගිලිහිවුනොත්  එය ඔබට පුරුද්දකට යන්න ඉඩ තියෙනවා.

දරුවා වේලාවට වැඩ කරන්න පුරුදු කරන්නේ කොහොමද ?

ඒකට පහසුම දේ තමයි ඔබ වේලාවට වැඩ කිරීම , මොකද ඔවුන් හැමවිටම ඔබව අනුකරණය කරනවා. ඔබ වේලාවට වැඩ කරන අයෙක් නම් බොහෝ විට ඔබේ දරුවාද එසේ වනු ඇත.

වේලාවට සම්පුර්ණ කලයුතු ක්‍රීඩා ලබාදීම මගින් එම ගුණාංගය ඇති කරන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට යම් ක්‍රීඩාවක් පටන් ගන්නත් නිම කරන්නත් නිශ්චිත වේලාවක් ලබා දෙන්න. මෙය චිත්‍රයක් ඇදීම වැනි නිර්මාණාත්මක දෙයක් වෙන්න පුළුවන්.

ටිකක් ලොකු දරුවෙක් නම් පටන් ගන්නත් නිම කරන්නත්   වේලාව නියම කරන ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. කුඩා දරුවන්ට ආහාර ගන්නා වේලාව මේ සදහා යොදා ගන්න පුළුවන්.

දරුවා වේලාවට වැඩ කරන විට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රසංශා කරන්න

වේලාවට වැඩ කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මෙන්න, එසේ නොකිරීමෙන් සිදුවෙන අවාසි ඔවුන්ට පහදා දෙන්න.

 

කතන්දර ලිපි