සතියක මෙනුව කල්තියා පිළියෙළ කරගන්නේ මෙහෙමයි

සතියක මෙනුව කල්තියා පිළියෙළ කරගන්නේ මෙහෙමයි

මේ ක්‍රමය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට කල් තියාම විවිධත්වයෙන් යුත් කෑම වේල් කිහිපයක් සකසාගත හැකි වන අතර අත්‍යවශ්‍ය දේ පමණක් මිලදීගැනීම තුළින් මුදල් සහ එළවලු/පළතුරු නාස්තියද වලක්වාගන්නට පුළුවන්

අද ඔබ හා බෙදාගන්නේ ගෘහනියන්ට අරපිරිමැස්මෙන් සතියේ එළවලු මාළු මිලදී ගැනීමටත් කල් තියා සැලසුම් කරගැනීමෙන් කාලය ඉතිරි කරගැනීමටත් ඉවහල් වන අනෝමාස් කිචන් යූ ටියුබ් චැනලය හරහා අනෝමා මහත්මිය විසින් ඔබ හා බෙදාගන්නා ඉතාමත්ම වටිනා අදහස් කිහිපයක්.

මෙම සැලසුම් කිරීම සඳහා ඔබට පොත් පිංචක් මුළුතැන්ගෙයිම තබාගන්නට පුළුවන්

උදෑසන අහාරය

සතියේ දවස් පහටම පිළියෙළ කරගන්නා උදෑසන අහාරය තීරණය කරගන්න. නිදසුනක් ලෙස දින තුනක් ඇට වර්ගත්, දින දෙකක් වෙනත් අහාරයකුත් සතියේ මුල් දවසේ හෝ කලින් සතියේ සටහන් කරගන්න.

දහවල් සහ රාත්‍රී අහාර

සතියේ දින පහ කාල සටහනක් මෙන් සටහන් කොට දින පහේ පිසගන්නට අදහස් කරන මෙනුව සටහන් කරගන්න.

මේ ක්‍රමය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට කල් තියාම විවිධත්වයෙන් යුත් කෑම වේල් කිහිපයක් සකසාගත හැකි වන අතර අත්‍යවශ්‍ය දේ පමණක් මිලදීගැනීම තුළින් මුදල් සහ එළවලු/පළතුරු නාස්තියද වලක්වාගන්නට පුළුවන්

මෙම වීඩියෝව තුළින් කාලය හා  මුදල් කළමනාකරණය කරගන්නට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වන මේ ඉඟි ඔබට ඉතාමත් වටිනවා නේද?

Written by

Niloufer Perera

කතන්දර ලිපි