සිංහල භාෂාවේ ඉස්පිලි පාපිලි ඇතුළත් අගනා අත් පත්‍රිකාවක්

lead image

සිංහල භාෂාවේ ඉස්පිලි පාපිලි ඇතුළත් මෙම අගනා අත් පත්‍රිකාව මුද්‍රණය කර දරුවාට අකුරු උගන්වන්න භාවිතා කරන්න.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ජාතිය වන සිංහල ජාතිකයින්ගේ මව් බස සිංහල භාෂාවයි. සිංහල භාෂාව උච්චාරණය වගේම අකුරුත් රවුම් ලස්සන හැඩයන් ගන්නවා. එනමුදු භාෂාව ඉගෙනීම, විශේෂයෙන් ලිවීම නම් එතරම්ම පහසු කාරියක් නෙවෙයි.

මම හුඟ කලක් තිස්සේ දරුවාට ඉස්පිලි, පාපිලි උගන්වන්නේ කෙසේද කියා කල්පනා කෙරුවේ.. ඇත්තම කියනවා නම් එම පිලි වලට හරියටම කියන නම් ගැන මටත් ටිකක් පැටලුනු නිසා. සිංහලේ සෙනෙවි ෆේස් බුක් පිටුවේ පල වූ මේ පිලි ගැන තිබු අතිරේකය ඔබගේ දැනගැනීමටත් දරුවට උගැන්වීමටත් ප්‍රයෝජනවත් වේවි කියා සිතුවේ ඒ නිසයි.

ඉතින් මේ පත්‍රිකාව පොඩ්ඩට පෙන්වන්න මුද්‍රණය කර ගන්නත් පුළුවන්. මෙය ඔබට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි කියා විශ්වාස කරන අතර නැවතත් මෙම පත්‍රිකාව වෙනුවෙන් සිංහලේ සෙනෙවි වෙත අපගේ ස්තුතිය.