දරුවාට සුපිරි ගණිත විස්කමක්! 5න් ඉවර වන ඕනෑම අංකයක වර්ගය හොයන්නේ කොහොමද?

අංක 5 අගට ඇති ඕනෑම ඉලක්කමක වර්ගය සැනකින් මනෝමයෙන්ම සොයාගන්නා හැටි මෙතැනින් බලාගන්න.

ඔන්න අම්මි තාත්තී, පුතාට දුවට චන්ඩියෝ වගේ වැඩ පෙන්නන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ඔයාලට දෙන්නයි මේ යන්නේ.

පාසැලේ කියා නොදෙන මේ අපූරු ගණිත විස්කම දරුවන්ට පමණක් නොවෙයි ඔබ අපිටත් ගොඩක්ම වටිනවා. 

මේ කියන්නේ අංක 5 අගට ඇති ඕනෑම ඉලක්කමක වර්ගය සැනකින් මනෝමයෙන්ම සොයාගන්නා හැටි...

පහත වීඩියෝව බලලා දරුවාටත් කියා දෙන්න.

ඉතින් නොබෝ දිනකින් එන වාර විභාගයට මෙය යම් තරමින් හෝ උදව් වේවි යැයි සිතමු.