බුද්ධිමත් දරුවෙකු හඳුනා ගත හැකි විශේෂ ලක්ෂණ 10 ක්

බුද්ධිමත් දරුවෙකු හඳුනා ගත හැකි විශේෂ ලක්ෂණ 10 ක්

දෙමාපියන් කවුරුත් තමන්ගේ දරුවා බුද්ධිමත් කියා අහන්න කැමතියි. නමුත් බුද්ධිය අධ්‍යාපනයෙන් විතරක්ම මනින්න බැරි බව ඔවුන් වටහා ගැනීම වැදගත්.

දෙමාපියන් කවුරුත් තමන්ගේ දරුවා බුද්ධිමත් කියා අහන්න කැමතියි. නමුත් බුද්ධිය අධ්‍යාපනයෙන් විතරක්ම මනින්න බැරි බව ඔවුන් වටහා ගැනීම වැදගත්. බුද්ධිමත් දරුවෙකුගේ විශේෂ ලක්ෂණ මගින් ඔවුන් පහසුවෙන් හඳුනාගන්නට පුළුවන්.

නමුත්, එය එක් එක් දරුවාගේ එදිනෙදා ජීවිතයේ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන ආකාරය අනුව වෙනස් වෙනවා.

මේ එසේ ප්‍රදර්ශණය වන, බුද්ධිමත් දරුවෙකුගේ විශේෂ ලක්ෂණ 10 ක්

1. ඔවුන් කොයි මොහොතකවත් ඔහේ ඉඳගෙන ඉන්නේ නැහැ

බුද්ධිමත් දරුවා නිරන්තරයෙන්ම යම් ක්‍රියාකාරකමක නිරත වෙනවා.

ඔවුන් ඔවුන්ගේ කාලය ගත කරන්න කුමක් හෝ හොයාගන්නවා. ඔවුන්ට සෙල්ලමට තව කවුරුත් උවමනා වන්නේ නැහැ වගේම තනිව වුනත් සෙල්ලම් කරන්න මග හදාගන්නවා.

2. ඔවුන් එක් චර්යාවක් අනුගමනය කරනවා

දරුවන් හුඟක් වෙලාවට එකම කාල සටහනකට වැඩ කරන්නේ නැහැ. නමුත් බුද්ධිමත් දරුවන් ඊට වෙනස්. ඔවුන් ඔවුන්ගේ කාලසටහනට අනුව වැඩ කරනවා.

ඔවුන් කෑමට, සෙල්ලමට හා අධ්‍යාපනයට වෙන්වන කාලය දන්නවා. ඒවෙලාවට අනුව ඔවුන් ඔවුන්ගේ කටයුතු පරිපාලනයට දක්ෂයි.

3. කරන හැමදේම නිර්මාණාත්මකයි

ඔවුන් කරන හැම දෙයකම අලුත් නිර්මාණශීලි බවක් ඇති අතර ඔවුන් කරන ඕනෑම දෙයක් අවසානයේ නැවුම් බවක් තියෙනවා.

4. ඔවුන් පිළිබඳ ඔවුන් තුළ විශ්වාසයක් තියෙනවා

ඔවුන් ඔවුන් ගැන විශ්වාසයක් ඇති නිසා ඒ බව ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් තුළිනුත් පේනවා. ඔවුන් අපේක්ෂා සහගතයි වගේම ඔවුන් කරන දේ පිළිබඳ විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරනවා.

5. බුද්ධිමත් දරුවෙකුගේ විශේෂ ලක්ෂණ: ගැටළු ඔවුන්ම විසඳා ගන්නවා

බුද්ධිමත් දරුවන් නිවැරදි තීරණ ගන්නවා. ඒ නිසා ඔවුන් කරන හැම දෙයකම සාර්ථකත්වයට පත්වන හේතුව  වන බවට පත් වෙනවා. ඔවුන් ඉතා ඉක්මනින් තැනට සුදුසු නුවණින් තීරණ ගන්නවා.

6. කැමැත්ත හා බලාපොරොත්තු සහගත බව

බුද්ධිමත් දරුවන්ගේ ශක්තිමත් බලාපොරොත්තු හා ඔවුන් සාර්ථකත්වයට  ඒ බව වැදගත් වෙනවා. ඔවුන් අනෙකුත් දරුවන්ට වඩා කරන කාර්යට කැමැත්තක් දක්වනවා.

7. බුද්ධිමත් දරුවෙකුගේ විශේෂ ලක්ෂණ: ඔවුන් හුඟක් තෘප්තිමත්

ඔවුන් ඔවුන්ට ලද දෙයින් තෘප්තිමත් වන අතර ඊට වඩා ආශා කරන්නේ නැහැ. මේ නිසා ඔවුන්ට ජීවිතය දෙස ශුභවාදීව බලන්නත් සතුටු වන්නත් උදවු කරනවා.

8. ඔවුන් හැමදෙනාම සමගම හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩනගා ගන්නවා

ඉතා කුඩා අවධියේදීම බුද්ධිමත් දරුවන් සබඳතාවයන්ගේ වැදගත්කම දැන ගන්නවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔවුන් හැමදෙනාටම ගෞරව කරන අතර හැමදෙනා සමගම හොඳ හිත දිනාගැනීම නිසා වැඩිහිටියන් වූ පසු වගකීම් දැරිය හැකි පුද්ගලයන් බවට පත්වෙනවා. 

9. බුද්ධිමත් දරුවෙකුගේ විශේෂ ලක්ෂණ: ඔවුන් ප්‍රකාශනයට දක්ෂයි

මෙවැනි දරුවන් තමන්ගේ හැඟීම් හා උපමාවන් ප්‍රකාශ කරන්න දන්නවා. ඔවුන් ප්‍රකාශකරන දෙය පැටලිලි සහගත නැහැ.

මෙවැනි ලක්ෂණ ඔබේ දරුවා තුළත් දක්නට ඇත්දැයි බලන්න. එය ඔබට ඔබේ දරුවාට තවදුරටත් උදවු දෙන්න හැකියාවක් ලැබේවි.

theAsianparent Sri Lanka වෙතින් මේ බුද්ධිමත් තොරතුරු ගෙන ආවේ හෙට බිහිවන අපේ අනාගතය වෙනුවෙන්මයි.

theIndusParent හි අනුමැතිය ඇතිව පරිවර්තනය කර ප්‍රකාශිතයි.

පරිවර්තනය: නිසංසලා ලියනගේ 

කතන්දර ලිපි