බබාට රසම රස සුප් වර්ග 17 ක්

බබාට රසම රස සුප් වර්ග 17 ක්

බබාට ‌මේ රසම සුප් වර්ග 17 දීලා බලන්න.

බබාට සුප් ලබා දීම ‌පෝෂ්‍යදායකයිද?

ඇත්තෙන්ම ඔව්.  සුප් කියන්නේ බබාට දෙන්න පුළුවන් පෝෂණිය ආහාරයක් තමයි.

බබාට කෑම කන්න හරිම හොරයි නේද? පෝෂණිය සුප් එකක් දෙමුද? අපි අද ඔබට පෝෂණිය සුප් වර්ග කිහිපයක් ගේනවා. 

මෙම සුප් රෙසපි බබාට ගැලපෙන පරිදි සැර ඉවත් කර සකස් කර තියෙනවා.

1.  එළවලු සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • කැරට් 
 • බෝංචි 
 • ගෝවා 
 • පරිප්පු 
 • අල 
 • ලූණු
 • කරපිංචා
 • ලුණු
 • තුනපහ

 සාදන ක්‍රමය

 • එළවලු ටික පිරිසිදු කරගෙන තරමක ලොකු කැබලි කපාගන්න
 • එය බදුනකට දමා රස අනුව ලුණු හා තුනපහද දමා එළවළු ටික වැසී යන පරිදි ජලය දමන්න.
 • දැන් ලිප තබා එළවලු ටික තැම්බෙන විට ලිපෙන් ඉවතට ගන්න
 • අවශ්‍ය නම් සුප් දියර වෙන්කර ගෙන බබාට දෙන්න පුළුවන්. නැතිනම් මිශ්‍රණය බෙන්ඩර් කර තලපය බබාට දෙන්න.

2. වට්ටක්කා සුප්

බබාට රසම රස සුප් වර්ග 17 ක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 • වට්ටක්කා 500g
 • ජලය
 • පොල් කිරි කෝප්ප 1
 • බී ළූණු ගෙඩි 1
 • සුදු ලුණු බික් කිහිපයක් 
 • ලුනු අවශ්‍ය පමණ 
 • බටර් මේස හැදි 1

සාදන ක්‍රමය 

 • වට්ටක්කා, බී ළුණු ගෙඩිය සහ සුදු ළුණු සිහින් පෙති  කැබලි වලට කපන්න. 
 • තෙල් දැමූ සාස්පානක් ලිප තබා එයට බී ළුණු සහ සුදු ළුණු දමා තෙම්පරාදු කර ගන්න. වට්ටක්කා එකතු කරන්න.
 • එයට ජලය එකතු කර තම්බාගන්න
 • වට්ටක්කා හොදින් තැම්බුන පසු මිශ්‍රණය බ්ලෙන්ඩර් කර, නැවත භාජනයට දමන්න.
 • දැන් එයට පොල් කිරි කෝප්පය කවලම් කර නැවත ලිප තබා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුනු යොදන්න. විනාඩි 5 ක් පමණ පොල්කිරි නටන්න හැර ලිපෙන් බාගන්න. 

3. බබාට සුප්: රුලං සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 • කැරට්
 • බෝංචි
 • ගෝවා
 • රුලං
 • ඔලිව් ඔයිල්
 • ලුණු

සාදන ක්‍රමය

 • එළවළු කපලා ජලය බදුනක දමා රත්කරන්න.
 • එළවළු තැම්බෙන විට එයට රුලං යොදන්න
 • අවශය නම් ලුණු ටිකක් යොදන්න.
 • ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් එක් කර බබාට කෑමට ‌දෙන්න පුළුවන්.

4.බබාට සුප්: එළු මස් සුප් 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • කටු රහිත එළුමස්
 • සුදුළූණු
 • ළූණු
 • අල
 • කැරට්
 • ගෝවා
 • ළූණු කොළ
 • ලුණු

සාදන ක්‍රමය

 • සෝදා පිරිසිදු කරගත් මස් වලට ජලය සුදුළූණු, ළූණු හා ලුනු යොදා තම්බාගන්න.
 • මිශ්‍රණය තැම්බුනු පසු කැබලි කපා ගත් අල ,කැරට් හා ගෝවා එකතු කරගන්න.
 • එළවළු ටික හොදින් තැම්බෙන කොට ලිපෙන් ඉවත් කර ලූනු කොල එකතු කරගන්න.

5. බබාට සුප්: පරිප්පු සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • පරිප්පු 100 g
 • නිවිති 200 g
 • කරාබුනැටි 
 • සුදුළූණු
 • ජලය
 • ලුණු

සාදන ක්‍රමය

 • පරිප්පු, ළූණු, සුදුළූණු සහ ජලය භාජනයකට දමන්න. 
 • පරිප්පු තැම්බෙන විට නිවිති එකතු කරන්න. තවත් විනාඩ්  2 ක් පිස නිවෙන්න හරින්න.
 • ඉන්පසු මිශ්‍රණය බෙන්ඩර් කර රස අනුව ලුණු එකතු කරන්න.

6. බබාට සුප්: චිකන් සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • අඹරන ලද කුකුල් මස් 300 g
 • කුඩා ළූණු 1 ක්
 •  සුදුළූනු බික් කිහිපයක්
 • කරාබුනැටි
 • බිත්තර 3 
 • ජලය 
 • බටර් තේ හැදි 1
 • සෝයා සෝස් 
 • ලුනු

සාදන ක්‍රමය

 • බඳුනක බටර් රත්වෙන විට ළූනු සහ සුදුළූණු එකතු කර එයට අඹරන ලද කුකුල් මස් එකතු කරන්න.
 •  කුකුල් මස් මෘදු වෙන විට එයට ජලය, සෝයා සෝස් එකතු කර මිනිත්තු 5 තම්බා ගන්න.
 • දැන් මිශ්‍රණයට ගසා ගත් බිත්තර සුප් එකට වත් කරන්න.

7. බබාට සුප්: නුල්ඩ්ස් සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • ළූණු 50g
 • කැරට් 60g
 •  බෝංචි 50g
 • ගෝවා 50g
 • නූඩ්ල්ස් 100g
 • එළවළු තම්බාගත් වතුර
 • බටර් මේස හැඳි 2ක්
 • ලුණු
 • ජලය 

සාදන ක්‍රමය

 • බදුනකට බටර් ටික දාගෙන එළවළු ටික තරමක් තෙම්පරාදු කරගන්න.
 • එයට අවශ්‍ය පමණ ලුණු හා එළවළු ස්ටොක් එක එකතු කරලා හොඳට උතුරන තෙක් පිසගන්න.
 • දැන් තම්බා ගත් නූඩ්ල්ස් එකතු කරන්න.

8.බබාට සුප්: කාරල්ලෝ සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 •  කටු කාරල්ලො 300g
 •  වතුර 750ml
 • කහ කුඩු තේ හැඳි 1/4
 • ලුණු කැට තේ හැඳි 1 1/2
 • මාජරින් මේස හැඳි 2ක්
 • බී ළුනු ගෙඩි 01
 •  සුදුළුනු බික් 5ක්
 • ලුණු කුඩු 

සාදන ක්‍රමය 

 • කාරල්ලො ටික පිරිසිදු කර  ලුණු හා කහ කුඩු සමග හොදින් තම්බාගන්න
 • ඉන්පසු එය හොදින් බෙන්ඩ් කර ගන්
 • වෙනම බදුනකට මාජරින් දමා රත්වන විට එයට කුඩාවට කපාගත් බී ළුනු හා පොඩිකර ගත් සුදුළුනු එක් කරගන්න.
 • පෙරාගත් සුප් එක මෙම බදුනට  එක්කරන්න. 
 • ලුණු එකතු කරගන්න.

9.බබාට සුප්: නිවිති සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • කුකුල් මස්
 • ලුනු
 • කැරට්
 • අල
 • වට්ටක්කා 
 • තක්කාලි 
 • කුකුල් මස් තැම්බුන වතුර
 •  එළවළු තැම්බුන වතුර
 • අමු නිවිති කොල
 • බටර්

සාදන ක්‍රමය

 • කුකුල් මස් තැම්බුන වතුර  එකට කෑලි කපා ගත්ත කැරට්, අල, තක්කාලි දමා හොදින් තම්බා ගන්න.
 • ඉන්පසු එම මිශ්‍රණය බෙන්ඩර් කරගන්න. එය ඝනකම වැඩි නම් එළවළු තැම්බුන වතුර එකතු කරගන්න.
 • අමු නිවිති කොල බ්ලෙන්ඩර් කර ගන්න. දැන් සියල්ල මිශ්‍ර කරගන්න.
 • කෑලි කැපු තම්බා ගත් කුකුල් මස් හා බටර් එයට එකතු කර ගන්න. ලුනු එකතු කර මදක් රත් කර ලිපෙන් බා ගන්න.

10. බබාට සුප්: ධාන්‍ය සුප්

බබාට රසම රස සුප් වර්ග 17 ක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • පොගවා ගත් කවුපි/කඩල/මුං ඇට
 • කුකුල් මස් තම්බා ගත් වතුර
 • ලීක්ස්
 • කැරට්
 • තක්කාලි
 • ලූනූ
 • බිත්තර සුදු මද දෙකක්
 • තම්බා ගත් නුල්ඩ්ස්

සාදන ක්‍රමය

 • කුකුල් මස් තම්බා ගත් වතුරට කෑලි කපා ගත් එළවළු එකතු කර රත් කරන්න.
 • ඉන්පසු පොගවා ගත් ඇට බ්ලෙන්ඩර් කර එයත් මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න.
 • සුප් එක උතුරන කොට එයට තක්කාලි ,බිත්තර සුදු මද ,තම්බපු නූඩ්ල්ස් හා ලුනු එකතු කරන්න.

11.බබාට සුප්: අල ක්‍රීම් සමග බිත්තර සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • කැරට්
 • ගෝවා 
 • බේබි කෝර්න් 
 • කෝර්න් පිටි අඩු කෝප්ප ½
 • ෆෙෂ් මිල්ක් කෝප්ප 1
 • ඕට්ස් 
 • අල 
 • කිරි 
 • ලුණු 
 • බිත්තර
 • බටර්
 • තුනපහ 

සාදන ක්‍රමය

 • බටර් මේස හැදි 1ක් රත් කරගන්න.
 • එයට හීනියට ලියා ගත්  බී ලූනු ගෙඩි 1ක් එකතු කරන්න.
 • ඉන්පසු ජලය එකතු කරන්න.
 • ඉන්පසු හීනියට ලියාගත් ගෝවා , කැරට් ,  කුඩාවට කපා ගත් බේබි කෝර්න්, තම්බා පොඩි කරගත් අල හා තුනපහ එයට එක් කරන්න.
 • එයටම දියකරගත් කෝර්න් පිටි කෝප්ප ½ , ෆෙෂ් මිල්ක් කෝප්ප 1 හා  ඕට්ස් කෝප්ප 1 ක් එකතු කරන්න.
 • අවසානයට ගසාගත් බිත්තර 2ක් ටිකෙන් ටික එකතු කරන්න
 • රස අනුව ලුනු එකතු කරන්න.

12.බබාට සුප්: බැදපු පරිප්පු  සුප් 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • බැදගත් පරිප්පු කෝප්පයක් 
 • කෑලි කපා ගත් කැරට් අලයක් 
 • කෑලි කපා ගත් අල ගෙඩියක්
 • තලන ලද සුදු ලූනු ගෙඩියක් 
 • තක්කාලි පොඩි ගෙඩියක්
 • බොන්චි පොඩි කරලක්
 • ලියා ගත් ලීක්ස් ටිකක්
 • බී ලූනු 
 • පොල්තෙල්
 • තලපත් පොඩි මාලු කෑල්ලක්
 • ලුනු
 • හාල් පිටි මෙස හැන්දක්
 • පොල්තෙල් මෙස හැන්දක්

සාදන ක්‍රමය

 • බැදගත් පරිප්පු ටික හොදාල වතුර බේරෙන්න තියන්න.
 • පොල්තෙල් රත් වෙන්න ඇරලා බී ලුනු ,සුදු ලුනු බැදෙන්න අරින්න. 
 • ඉන්පසු මාලු කැබැල්ල,පරිප්පු,කපා ගත් ගත් එලවලු එයට එක්කරන්න
 • ජලය එක්කර තැම්බෙන්න අරින්න.
 • එයට හාල් පිටි මේස හැන්දක්  එක් කර රස අනුව ලුනු එක් කරන්න.

13.බබාට සුප්: ‌‌ගෝවා මල් එක්ක චීස් සුප් 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගෝවා මලක්
 • බටර් මේස හැඳි එකහමාරක් විතර
 • කපා ගත් ලොකු ලූනු ගෙඩියක් 
 • සුදු ලුණු බික්කිහිපයක්
 • කුකුල් මස් තැම්බු වතුර
 • චෙඩාර් චීස් 50g 
 •  පාමෙසාන් චීස් මේස හැන්දක් 
 • ලුණු

සාදන ක්‍රමය

 • බටර් ටික රත් වෙද්දී සුදුළුෑණු බැදෙන්න දාන්න. ගෝවා මලත් එක් කරගන්න
 • හොදින් බැදුන පසු කුකුල් මස් තැම්බු වතුර දාලා ගෝවා මල තැම්බෙන්න අරින්න.
 • හොදින් තැම්බුන පසු බෙන්ඩර් කරගන්න.
 • නැවත එම මිශ්‍රණය ලිප තබා එයට චීස් හා ලුනු එකතු කරන්න.

14. ස්පැගටි සුප්

බබාට රසම රස සුප් වර්ග 17 ක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • තම්බාගත් අල ගෙඩි 2ක
 • තම්බාගත් ස්පැගටි 
 • බැදගත් මාලු කෑල්ලක්
 • රතු හීනටි හාල් මිටක්
 • අමු ඉස්සන් 3
 • කපා ගත් කැරට්,ලීක්ස්,බොන්චි,ගෝවා,බී ලුනු ගෙඩි බාගයක්
 • පරිප්පු
 • බටර් තේ හැන්දක්

සාදන ක්‍රමය

 • හාල් වතුර දාලා තම්බගන්න
 • ඉන්පසු මිශ්‍රණයට  ඉස්සන්,හීනියට ලියා ගත් එලවලු,බැදගත් මාලු කෑල්ල,සොදාගත් පරිප්පු මිටක් ,බටර් තේ හැන්දක්,ලුනු, මදක් නටවා ගන්න
 • අල තම්බා  හොදින් පොඩි කර ගන්න.
 • සුප් එක තැම්බුන පසු ක්‍රිම් කර ගත් අල ටික සුප් එකට එකතු කරගන්න.
 • ඉන්පසු  තම්බා ගත් ස්පැටි දාන්න.

15. ක්‍රීම් චිකන් සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • බටර්
 • පාන් පිටි
 • ෆ්රෙෂ් මිල්ක්
 • ලුණු දමා තම්බාගත් කුකුල් මස් කැබලි
 • මස් තම්බාගත් වතුර
 • ලුණු දමා තම්බාගත් කැරට්,ගෝවා , අල 
 • එළවළු තැම්බු වතුර

සාදන ක්‍රමය

 • බදුනට බටර් දමා රත් කර ගන්න.
 • බටර් දිය වු පසු එයට පාන් පිටි එකතු කරගන්න
 • මිශ්‍රණය රත් වු පසු එයට ෆ්රෙෂ් මිල්ක් එක් කරන්න.
 • දැන්  එයට මස් තැම්බූ වතුර හා තම්බා ගත් මස් කැබලි එක් කරන්න.
 • ඉන්පසුව තැම්බූ එළවළු හා තැම්බූ වතුර එක්කරන්න.
 • රස අනුව ලුනු එකතු කරන්න.

16.  අල සුප්

බබාට සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • අල
 • ලීක්ස්
 • ලුනු
 • බටර්
 • මස් තම්බා ගත් වතුර 
 • ෆ්‍රෙශ් මිල්ක් 

සාදන ක්‍රමය

 • අල හා ලීක්ස්ද කුඩාවට කපාගන්න.
 • රත් කරගත් බටර් වලට ලීක්ස් එක්කර බැදගන්න
 • ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරන්න.
 • අල එයටම එකතු කර බැදෙන්නට හරින්න.
 • දැන් එයට මස් තම්බා ගත් වතුර හා ජලය එකතු කරන්න
 • සුප් එක හොදින් තම්බා ගන්න
 • එයට ෆ්‍රෙශ් මිල්ක් එකතු කරන්න.

17. බබාට සුප්: බ්‍රොකලි  සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • තෙල්
 •  සුදුළූණු
 • ළූණු
 •  ඩබල් ක්‍රීම්
 • බ්‍රොකලි
 • ලුනු

සාදන ක්‍රමය

 • තෙල් ටිකකට සුදුළූණු , ළූණු ටිකක් තෙම්පරාදු කරලා ජලය ටිකක් එකතු කරන්න
 • දැන් එයට  බ්‍රොකලි දමා තැම්බෙන්න අරින්න. රස  අනුව ලුණු එකතු කරන්න.
 • මිශ්‍රණය  බ්ලෙන්ඩ් කර ඩබල් ක්‍රීම් එකතු කරන්න.

මුලාශ්‍ර

*theAsianparent Sri Lanka හි පල කරනු ලබන ලිපි ජාත්‍යන්තර ප්‍රකාශන හිමිකම් නීති මගින් ආරක්ෂා කර ඇත. ඔබ මෙම ලිපිය theAsianparent Sri Lanka හි අවසරයකින් තොරව පිටපත් කිරීම හෝ භාවිතා කිරීම කරන්නේ නම් ඔබට එරෙහිව මෙම නීති යටතේ නඩු පැවරිය හැකිය.

කතන්දර ලිපි