නිවස සුර විමනක් කරන 5S ක්‍රමය

නිවස සුර විමනක් කරන 5S ක්‍රමය

ගෙදර ඉන්න ගමන් ඵලදායි වැඩක් කරමුද? නිවස 5s සංකල්පයට අනුව සකස් කරන්න.

5s ක්‍රමය අපි කාටත් අලුත් වචනයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ ක්‍රමවේදය අපිට දායාද වෙන්නේ ජපානයෙන්. 5S ක්‍රමය සේවා ස්ථානයක සේවා තත්වයන් සංවිධානය කිරීමට, සේවාදායකයන්ට පිලිවෙල පුරුදු වීම සඳහා උපකාර වීමට සහ වැඩිදියුණු කිරීමට යොදා ගන්නා අයුරු දකින්න පුළුවන්.

මෙම 5S ක්‍රමය සේවස්ථානයක පමණක් නොව, අපගේ ගමන් මල්ලට, හෑන්ඩ් බෑග් එකට විතරක් නොවෙයි, පර්ස් එකට පවා යොදාගෙන අද්විතීය ප්‍රථිඵල අත්දකින්නට පුළුවන්.

මේ නිසාම මෙම ක්‍රියාවලිය නිවස සඳහා යොදා ගැනීමෙන් නිවස පිළිවෙළ සුන්දර ස්ථානයක් කරගත හැකි බව අමතක කරන්නට බැහැ.

 

නිවස සුර විමනක් කරන 5S ක්‍රමය

පිලිවෙල පුරුදු වීම සඳහා 5s ක්‍රමය කියන්නේ මොකද්ද?

5S යනු සේවා ස්ථාන සංවිධාන ක්‍රමයක නමයි […]. මෙහි S අකුරින් පටන්ගන්නා වචන 5ක් සහිත ලැයිස්තුවක් තිබෙනවා.

භාවිතා කරන අයිතම හඳුනාගෙන ගබඩා කිරීම, ප්‍රදේශය සහ අයිතම නඩත්තු කිරීම සහ නව ඇණවුම පවත්වා ගෙන යාමෙන් කාර්යක්ෂමතාව සහ effectiveness ඵලදායීතාවය සඳහා වැඩ අවකාශයක් සංවිධානය කරන්නේ කෙසේද යන්න ලැයිස්තුව විස්තර කරයි.

කෙටියෙන් කිවහොත්: 5 එස් යනු මෝටර් රථ කර්මාන්තයෙන් (වඩාත් ප්‍රසිද්ධියේ ටොයොටා වෙතින්) පැවත එන ක්‍රමවේදයක් වන අතර එහි පරමාර්ථය වන්නේ ඔබේ සේවා ස්ථානය වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීම සහ ඔබ වඩාත් ඵලදායී වීමයි.

මෙම ක්‍රමය ගේදොර පිළිවෙලට තබාගැනීම සඳහාද ඉතාම සාර්ථකව යොදාගත හැකි  ක්‍රමයක්.

පිලිවෙල පුරුදු වීම: 5S යනු ජපන් වචන 5 ක් වන අතර එය S වලින් ආරම්භ වී ක්‍රමවේදය සාරාංශ කරයි.

1. seiri : සුසංහරණය – වෙන්කිරීම, අනවශ්‍ය දෑ ඉවත් කිරීම

2. seiton: සුසංයොජනය – ක්‍රමවත්බව සහ පිළියෙල කිරීම

3. seiso: සුපසන්නතාවය – පිරිසුදු කිරීම/පරීක්ෂා කිරීම

4. seiketsu: සුසංස්ථාපනය – ක්‍රමානුකූලබාවය සහ උසස් ප්‍රමිතිය

5. shitsuke: සුසංවේදයත – ශික්ෂණය සහ මනා පුහුණුව

සරලවම 5s අපිට කියන්නේ ‌මේ කථා 5 යි. අපි ඒ ගැන වැඩි දුරටත් දැනුවත් ‌වෙමු.

1. seiri : සුසංහරණය – වෙන්කිරීම, අනවශ්‍ය දෑ ඉවත් කිරීම

ඔබේ නිවසේ ඇති සෑම දෙයක්ම වර්ග කිරීම මෙහිදි සිදුවෙනවා. මේ සදහා පෙට්ටි 4 ක් ගන්න.

ඒවා  "ඉවත් කරන" "පරිත්‍යාග" "ගබඩා කිරීම" සහ "භාවිතය"  ලෙස නම් කරන්න.

ඉන්පසු එක් කාමරයකින් පටන් ගෙන එහි ඇති සියලු දෙය මෙම පෙට්ට 4 ට දමන්න.

එලෙස මෙම ක්‍රියා දාමය නිවස පුරා ක්‍රියාත්මක කරන්න. මෙහිදි භාණ්ඩ අඩු කර ඔබේ නිවස ලස්සන කරගන්න හැකිවෙනවා.

2. seiton: සුසංයොජනය – ක්‍රමවත්බව සහ පිළියෙල කිරීම

නිවස සුර විමනක් කරන 5S ක්‍රමය

මෙහිදි ඔබ විසින් වෙන්කල "ගබඩා කිරීම" සහ "භාවිතය"  පෙට්ටි වල ඇති දේවල් නිසි ස්ථාන වල පිළිවෙළකට තැබීම සිදු කරනවා.

ගබඩා කරන හෝ භාවිතය ලෙස නම් කල සෑම භාන්ඩයකට නිශ්චිත ස්ථානයක් ලැබෙනවා.

මෙයත් ඔබට එක් කාමරයකින් පටන් ගෙන නිවස පුරා ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්.

මෙහිදි අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ ඉතිරි වී අනවශ්‍ය ගොඩාක් දේවල් ඉවත් වෙන නිසාත් , ඉතිරිවෙන භාණ්ඩ පිළිවෙලට අසුරන නිසාත් නිවසට කලඑළියක් ලැබෙනවා.

3. seiso: සුපසන්නතාවය – පිරිසුදු කිරීම/පරීක්ෂා කිරීම

සියලු අනවශ්‍ය දෑ ඉවත්කොට, අවශ්‍ය දෑ පිළිවෙළට තබා අවසන් නේද?

දැන් නිවස බොහෝ දුැරට පිරිසිදු වී අවසන් එයට අමතරව වහලයේ ඇති මකුළු දැල්, බිම ඇති දුවිලි මෙන් බිත්ති මත රැදි ඇති අපද්‍රව්‍යද ඉවත් කිරීමෙන් ඔබට නිවස තවදුරටත් පිරිසිදු කරන්න පුළුවන්.

ඔබ පිළිවෙළකට තැබු දේවල් හා ගබඩා කල දේවල් පවා පිස තබන්න පුළුවන්.

නිවෙස පිරිසිදු වෙන විට මානසික සුවයක් අත්පත් වෙනවා.  මෙම පිරිසිදු කම දිගටම පවත්වා ගන්න.

4. seiketsu: සුසංස්ථාපනය – ක්‍රමානුකූලබාවය සහ උසස් ප්‍රමිතිය

නිවස සුර විමනක් කරන 5S ක්‍රමය

ඔබ විසින් "ගබඩා කිරීම" සහ "භාවිතය" ලෙස නම් කළ භාණ්ඩ ප්‍රමිතිකරණය කරන්න.

මෙම භාණ්ඩ සංවිධානාත්මකව තබා ගැනීමට ඒවා ලේබල කරන්න.

වර්ණ කේත ක්‍රමය  පොදු භාණ්ඩ සදහාත් පෙග් පුවරු ගරාජයේ හා නාන කාමරයේ එල්ලෙන උපකරණ සදහා සුදුසු වෙනවා.

ඔබගේ සියලු භාණ්ඩ නිවස තුළ ඇති බවටත්, ඒවා තවදුරටත් භාවිතා නොකරන විට ඒවා පහසුවෙන් තැබීමටත් මෙහිදි හැකිවෙනවා.

5.shitsuke: සුසංවේදයත – ශික්ෂණය සහ මනා පුහුණුව

මෙම ක්‍රමය නිතිපතා පවත්වා ගෙන යාමට  වග බලා ගන්න.

නිවස පිළිවෙලට තබා ගැනීමට අවශ්‍ය දෛනික, සතිපතා සහ මාසික දේවල් කිහිපයක් මෙහි සටහන් කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්.

නිදසුනක් වශයෙන්, සෑම දිනකම වෙනස් කාමරයක් "පිරිසිදු කිරීම", සතිපතා ගෙදර දොරේ වැඩ හෝ ගෘහස්ථ උපකරණ  මාසිකව නඩත්තු කිරීම වැනි දේවල් ඔබට සටහන් කරගන්න පුළුවන්.

ඔබ මෙම කාර්යයන් ලියා ලැයිස්තුව පහසුවෙන් දැකිය හැකි ස්ථානයක තබා ගන්න.

5s ක්‍රමය 6 වන පියවර

5s ක්‍රමය වුවත් මෙහි අඩංගු වෙන වැදගත් පියවරක් තියෙනවා.

එය සයවැනි පියවර ලෙස අපි නම් කරමු. එය නම් මෙම ක්‍රියාවලියම නැවත නැවත කිරීමයි.

ඒ මගින් මෙම 5s ක්‍රමය අඛණ්ඩව පවත්වා ගත හැකි අතර ඔබටත් මානසික සුවය හිමි සුරපුරක් වන් නිවසක් අත්පත්කරගන්න පුළුවන්.

5S ක්‍රමයේ විශේෂත්වයක් වන්නේ එහි ඇති විනෝදකාමී සහ සිත් ඇදගන්නා සුළු බවයි.

මුලාශ්‍ර: www.hunker.com

vipslnews.wordpress.com

පරිවර්තනය හා සංස්කරණය - නදීශා ලක්මිණි

*theAsianparent Sri Lanka හි පල කරනු ලබන ලිපි ජාත්‍යන්තර ප්‍රකාශන හිමිකම් නීති මගින් ආරක්ෂා කර ඇත. ඔබ මෙම ලිපිය theAsianparent Sri Lanka හි අවසරයකින් තොරව පිටපත් කිරීම හෝ භාවිතා කිරීම කරන්නේ නම් ඔබට එරෙහිව මෙම නීති යටතේ නඩු පැවරිය හැකිය

කතන්දර ලිපි