සුවද විලවුන් ගැල්විය යුත්තේ මෙන්න මේ තැන් වලයි

සුවද විලවුන් ගැල්විය යුත්තේ මෙන්න මේ තැන් වලයි

දිගු වේලාවක් සුවද රැදෙන තැන්වල  සුවඳ විලවුන් ගල්වා  සුවඳ  මුළු දවස පුරාම පවත්වා ගන්න .

අපි අපගේ  මැණික් කටුව ඇතුලත හා උරහිස් අස්ථි වල අපි සුවඳ විලවුන් ගල්වන අතර එය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි නැහැ. කෙසේ වෙතත්, ඔබේ සිරුරේ ඒ සදහා සුදුසු උණුසුම ඇතිවෙන තවත්  ස්ථාන  තියෙනවා.

මෙම උණුසුම් තැන් ඔබගේ සුවඳ විලවුන් නැවත නැවත යෙදීමකින් තොරව දවසම සුවඳ දැනෙන බව සහතික කරමින් පැතුරවා හැරීමට  උපකාරී වනු ඇත.

සුවඳ විලවුන් ගැල්විය යුත්තේ මෙන්න මේ තැන් වලයි

1. හිසකෙස්

බොහෝ මිනිසුන් ඔවුන්ගේ කෙස් භාවිතා  නොකරන නමුත් ඔබේ හිසකෙස් සුවද විලවුන් ඉතා හොඳන් රදවා ගනියි. පනා හෝ බුරුසුවක් මත සුවද විලවුන් ගල්වා ඔබේ හිසකෙස්  අතර පැතිරෙන සේ පීරන්න.

2. ඔබේ කණ පිටුපස

ඔබගේ මැණික් කටුවලට මෙන්, ඔබේ කන් පිටුපස ඇති ප්‍රදේශද ස්පර්ෂක ස්ථාන ලෙස සලකනු ලබයි. ඔබේ බෙල්ල අවට සුවද විලවුන් ආලේප කරනු ලැබීම නිසා එහි අඩංගු මධ්‍යසාර හේතුවෙන් බෙල්ල දුඹුරු පැහැ වීමට හොද විකල්පයක් වේ.

3. ඔබේ වැලමිට  ඇතුළත

ඔබේ මැණික් කටුව සඳහා මෙම විකල්පය  වන අතර මෙය සුවඳ විලවුන් සඳහා උණුසුම් ස්ථානයකි.

4. ඔබේ නාභිය තුල

ඔබේ නාභිය තාපය පතුරවන බැවින් ඔබේ සුවද වැඩිකර ඔබ ඇවිදින විට සුවද පතුරවනු ලබයි. ඔබේ සුවද විලවුන් බිංදු කිහිපයක් ඔබේ නාභියට දමන්න. එවිට ඔබ සුවදවත් වේවි.

5. ඔබේ පිටුපස

බොහොමයක් අපගේ පිටුපස සුවද විලවුන් ගැල්වීමට සිතන්නේ නැත. නමුත් ඔබේ සුවද විලවුන් ඔබ ඉදිරියෙන් නොතැබීමෙන් එය වඩාත් ස්වාභාවික හා දරාගැනීමට අපහසු වේ. ඇඳුම් හා සම අතර ආලේප කරන්න.

6. ඔබේ දණ පිටුපස

ඔබේ සිරුරේ පහළ අර්ධය සඳහා  ආලේප කරන සුවද විලවුන් දවසේ පුරා විසිරී යයි. එබැවින් සුවඳ විලවුන්  කල් පවතියි. ඔබේ වැලමිට ඇතුලත  මෙන්ම ඔබේ දණ පිටුපස ඇති ස්පදන  ලක්ෂ්‍යය වන බැවින් මෙය ඉතා යෝග්‍ය ස්ථානයක් වේ.

7. ඔබේ කලවා සහ බත් කෙන්ද ඇතුළේ

ඔබ ඔබේ කකුල්  පෙනෙන   ඇදුම් ඇඳගෙන සිටිනවා නම්, ඔබේ කකුල් සුවද විලවුන් සඳහා කදිම ස්ථාන වේ. ඔබ ඇවිදින විට, ඔබේ කකුල් අතර ඝර්ෂණය තාපය උපද වන අතර මුළු දිනයම සුවඳ විහිදුවාලයි.

කරුණාකර පහතින් ඔබේ අදහස් සටහන්   කරන්න.

සුවද විලවුන් වල සුවද දවස පුරාම ඔබ ලගින්ම තියාගන්න මේ ආදරණීය මතක් කිරීම The Asianparent Sri Lanka වෙතිනි.

theAsianparent හි අනුමැතිය ඇතිව පරිවර්තනය කර ප්‍රකාශිතයි.

පරිවර්තනය: නදීශා ලක්මිණී

 

කතන්දර ලිපි