වෝකර් එක (baby walker) දරුවන්ට භයානකද ?

වෝකර් එක (baby walker) දරුවන්ට භයානකද ?

ඒ කාලේ නම් වෝකර් එක හරිම ජනප්‍රියයි. නමුත් දැන් දැන් ඒ තත්වය වෙනස් වෙලා. වෛද්‍යවරු හා දරුවන් රැකබලා ගැනීමේ උපදේශකවරු ඊට විරුද්ධ මත දක්වනවා.

ඒ කාලේ නම් වෝකර් එක (baby walker) හරිම ජනප්‍රියයි. නමුත් දැන් දැන් ඒ තත්වය වෙනස් වෙලා. වෛද්‍යවරු හා දරුවන් රැකබලා ගැනීමේ උපදේශකවරු ඊට විරුද්ධ මත දක්වනවා.

වෝකර් එක (baby walker) දරුවන්ට භයානකද ?

 

Baby walker එක ඇවිදීමට බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්

Baby walker වැනි උපකරණ වලින් දරුවාගේ වර්ධනයට රුකුලක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සමහර විට ඔහුගේ ක්‍රියාකාරකම් සති ගණනකින් පස්සට යාමට වුවත් එමගින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෛද්‍යවරුන් සොයාගෙන තිබෙනවා.

ඇවිදීම සඳහා වෝකර් එකකින් කිසිම උදව්වක් ලැබෙන්නේ නැතිබව ඉන් දරුවට ඇවිදීමට ඇති උනන්දුව ඈත් කිරීමක් වුවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මාංශ පෙශින්ගේ වර්ධනයද අඩාල වෙන්න පුළුවන්. මොකද වෝකර් එකකින් ඇවිදින විට දණහිස නැවෙනවා. හුඟක් වෙලාවට බබා ඇඟිලි තුඩු වලින් ඇවිදිනවා. මේ  නිසා ඇවිදීමට වැරදි ලෙස හුරු වෙන්න පුළුවන්.

වෝකර් එක (baby walker) දරුවන්ට භයානකද ?

දරුවන් අනතුරේ දමනවා

අප වෙත අදහස් දක්වන ලද බොහෝ දෙමාපියන් කියා තිබුණේ දෙමාපියන් හෝ රැකබලාගන්න කෙනෙක් සිටියදී පවා වෝකර් එකක් තුළදී දරුවන්ට අනතුරු සිදුවන අවස්ථා එමට බවයි.

දරුවන් baby walker එකත් සමග පඩිපෙල් වලින් වැටීම, උණුසුම් දේවල් වලට පෙරලීම වැනි දේවල් වෙන්න පුළුවන්.

වෝකර් එක (baby walker) දරුවන්ට භයානකද ?

ඒ වෙනුවට,

ප්ලේ පෙන් එකක්:  එය ඇවිදින්න, සෙල්ලම් කරන්න වගේම ඉඳගන්න, නැගිටින්න පුළුවන්.

තරමක් උස මේසයක්: එවිට මේසය මත සෙල්ලම් බඩු  තබාගෙන මේසයේ ආධාරයෙන් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්.

නමුත් මේ කොයි දේත් උවමනාවට වඩා සුදුසු නැති බව අධ්‍යන මගින් වාර්තා කරනවා. මොකද මේ නිසා දරුවන්ට නිදහසේ ඇවිදයාමේ ඉඩ කඩ මග හැරෙනවා. තරමක් වේගය අඩුවෙන් දරුවන්ට නිදහසේ ඇවිදින්න උත්සාහ කරන්න ඉඩදීම වැදගත්.

දරුවන් ඇවිදීමට ගන්න උත්සාහයට අත්උදව් දෙන්න සුපරික්ෂාවෙන් ඉන්න අනතුරු වළකා ගන්න.

ඇවිදින්න නිසි වයස ආපසු ඊට ස්වභාවිකව දෙන උදව්ව තමයි වැදගත්. ඒ මතක් කිරීම කරන්න ඔබේ හොඳම මිතුරිය theAsianparent Sri Lanka අද උත්සාහ කළේ ඒ නිසාමයි.

theAsianparent හි අනුමැතිය ඇතිව පරිවර්තනය කර ප්‍රකාශිතයි.

පරිවර්තනය: නිසංසලා ලියනගේ 

 

කතන්දර ලිපි