උපතේ සිට මාස 12 දක්වා දුවගේ හා පුතා‌ගේ වර්ධනය පෙන්වන වර්ධන සටහනක්

උපතේ සිට මාස 12 දක්වා දුවගේ හා පුතා‌ගේ වර්ධනය පෙන්වන වර්ධන සටහනක්

පළමු මාස 12 ඇතුලත බබාගේ වර්ධනය දක්වන වර්ධන සටහනක් ‌මෙන්න

බබාගේ වර්ධනය ගැන දෙමව්පියන් කවදත් සැලකිලිමත් වෙනවා.

මගේ දරුවා නිසි පරිදි වර්ධනය වෙනවාද නැතිද යන්න අපි හැම තිස්සෙම කල්පනා කරනවා.

බබාගේ මාසයක් ගානේ සලකුණු වෙන බර හා මාස කිහිපයකට වරක් සලකුණු වෙන උස  හා හිස වටේ වට ප්‍රමාණය අපි නිරීක්ෂණය කරන්නේ බබා අවදානම් කලාප වලට යයි කියලා බියෙන් යුතුවයි.

එතරම් සැලකිලිමත් මේ කාරණා තුනම එකට ඇතුලත් කර බබාගේ මුල් මාස 12 තුල වර්ධනය දැක්වෙන මේ වර්ධන සටහන් ඔබට වැදගත් වේවි කියලා අපි හිතනවා.

ඔබේ දරුවාගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව එයට අදාල වගුව පරිශිලනය කිරීමට වගබලා ගන්න. 

ළදරු වර්ධන ප්‍රස්ථාර පළමු වසර තුළ බබාගේ වර්ධනය පෙන්වන වැදගත් දර්ශකයකි.

මේ මගින් ඔබේ දරුවා සාමාන්‍ය පරිදි වර්ධනය වෙනවාද යන්න ඔබට හා ඔබේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයාට තීරණය කිරීමට සහයක් ලැබෙනවා.

බොහෝ ළමා රෝග විශේෂඥයින් ළදරුවන්ගේ වර්ධනය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රමිතීන් භාවිතා කිරීමට යොමුවෙනවා. 

උස, බර හා හිසේ වට ප්‍රමාණය යන වැදගත් සාධක තුන්‍මගින් බබාගේ  වර්ධනය මෙහිදි තීරණය වෙනවා.

සියලුම දරුවන් වෙනස් ආකාරයකින් වර්ධනය වෙනවා. නමුත් ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් සමාන වර්ධන රටාවන් අනුගමනය කරනවා.

ඒ වගේම පිරිමි ළමුන් හා ගැහැණු ළමයින් අතර වෙනස් ළදරු වර්ධන රටාවන් පෙන්නුම් කරනවා.

මෙම මිනුම් ඔබේ දරුවාගේ වයස් මට්ටමේ සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයට සාමාන්‍ය ළදරුවන්ගේ සාමාන්‍ය මිනුම් අගයන් සමඟ සසඳනු ලබනවා.

ඒ මගින් ඔහු / ඇය සාමාන්‍ය වර්ධන රටාව අනුගමනය කරන්නේ දැයි පරීක්ෂා කර බලනු ලබනවා.

උපතේ සිට මාස 12 දක්වා දුවගේ හා පුතා‌ගේ වර්ධනය පෙන්වන වර්ධන සටහනක්

බබාගේ වර්ධනය සදහන් වන සටහනක් කියවන්නේ මෙහෙමයි

ඔබේ දරුවාගේ වර්ධනය මනිනු ලබන්නේ ප්‍රතිශත වලින් ය.

ප්‍රතිශතයක් යනු එකම වයසේ සහ සමාන ස්ත්‍රී පුරුෂ බවක් ඇති අනෙක් දරුවන්ගේ වර්ධනය  හා සසඳන විට ඔබේ දරුවා සිටින්නේ කොතැනද යන්න පෙන්වන අංකයකි.

නිදසුනක් වශයෙන්, ඔබේ මාස හයේ පුතාගේ බර 30% ප්‍රතිශතයක් පෙන්නුම් කරයි නම් එයින් අදහස් වන්නේ ඔහුගේ වයසේ සිටින දරුවන්ගෙන් සියයට 30 කගේ බර ඔහුගේ වර්තමාන බරට වඩා අඩු බවකි.

ඒ වගේම පිරිමි ළමුන්ගෙන් සියයට 70 කගේ බර ඔහුට වඩා බරින් වැඩි බවත් පෙන්වනවා.

ඔබේ මාස පහක දියණිය 50% ප්‍රතිශතයේ සිටී නම්, මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඇගේ වයසේ ගැහැනු ළමයින්ගෙන් 50 % ක් ඇගේ බරට වඩා අඩු බවයි. ඒ වගේම  ඇගේ වයසේ ගැහැනු ළමයින්ගෙන් සියයට 50 ක් වැඩිපුර බරින් යුක්ත බව ද එයින් ඇඟවෙයි.

ඔබ මෙම ප්‍රතිශතයන් ගැන කරදර විය යුතුද? 

ප්‍රතිශතයන් සමහර විට ඔබව බියවත් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඒවා සාමාන්‍යයේ පහළ පැත්තේ අගයක් ගන්නා විට ඔබ නියැතින්ම බියවෙනවා.

මෙම ප්‍රතිශතයන් ඔබේ දරුවාගේ වාර්තා කාඩ්පත නොවන බවත් සෑම දරුවෙකුටම ඔහුගේ / ඇයගේ වර්ධන වේගයක් ඇති බවත් මතක තබා ගන්න.

ඔබේ වෛද්‍යවරයා වරින් වර ඔබේ දරුවා පරික්ෂා කර බලනවා. බබාගේ වර්ධනය තුල සැලකිලිමත් විය යුතු දෙයක් තිබේ නම් ඔහු ඔබට උපදෙස් ලබා දේවි. 

ඔබේ වෛද්‍යවරයා ඔබේ බබා‌‌‌ගේ වර්ධනය මනින්නේ කොමෙහාද? 

බොහෝ වෛද්‍යවරු එක හා සමාන ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරනවා. එය පහත පරිදි වෙනවා.

  • උපතේදී ඇගයීම
  • පළමු සතියේ ඇගයීම
  • දෙවන සතියේ ඇගයීම
  • පළමු, දෙවන, සිව්වන, හයවන, නවවන සහ දොළොස්වන මාසවල ඇගයීම

ඔබේ දරුවාගේ තත්වය අනුව, ඔබේ ළමා රෝග විශේෂඥයා මෙම පරික්ෂා කිරීම් කරන කාල වේලාවන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්.

ඔහුගේ උපදෙස් පිළිපැදීමට වග බලා ගන්න.

පිරිමි ළමයින් හා ගැහැණු ළමයින් සඳහා ළදරු වර්ධන ප්‍රස්ථාර බැලීමට දිගටම කියවන්න.

ගැහැණු ළමයින් සඳහා ළදරු වර්ධන සටහන (උපතේ සිට මාස 12 දක්වා)

උපතේ සිට මාස 12 දක්වා දුවගේ හා පුතා‌ගේ වර්ධනය පෙන්වන වර්ධන සටහනක්

 

වයස මාස වලින් දිග - සෙන්ටි මීටර් බර - කිලෝ ග්‍රෑම් හිසේ වට ප්‍රමාණය - සෙන්ටි මීටර්
3 වෙනි ප්‍රතිශතය 97 වෙනි ප්‍රතිශතය 3 වෙනි ප්‍රතිශතය 97 වෙනි ප්‍රතිශතය 3 වෙනි ප්‍රතිශතය 97 වෙනි ප්‍රතිශතය
0 45.5 52.5 2.4 4.5 31.5 36.0
1 50.0 57.5 3.2 5.4 34.5 39.0
2 53.0 60.5 4.0 6.5 35.9 40.5
3 56.0 64.0 4.5 7.5 37.5 42.0
4 58.0 66.5 5.1 8.0 38.1 43.2
5 60.0 68.5 5.5 9.0 39.0 44.0
6 61.5 70.0 6.0 9.5 40.0 44.5
7 63.0 71.5 6.1 10.0 40.5 54.5
8 64.5 73.2 6.3 10.0 41.0 46.0
9 65.5 74.5 6.5 10.5 43.5 46.5
10 67.0 76.1 6.8 10.5 41.5 47.0
11 68.0 77.5 7.0 11.0 42.0 47.0
12 69.0 78.8 7.2 11.3 42.3 47.5

පිරිමි ළමයින් සඳහා ළදරු වර්ධන සටහන (උපතේ සිට මාස 12 දක්වා)

උපතේ සිට මාස 12 දක්වා දුවගේ හා පුතා‌ගේ වර්ධනය පෙන්වන වර්ධන සටහනක්

වයස මාස වලින් දිග - සෙන්ටි මීටර් බර - කිලෝ ග්‍රෑම් හිසේ වට ප්‍රමාණය - සෙන්ටි මීටර්
3 වෙනි ප්‍රතිශතය 97 වෙනි ප්‍රතිශතය 3 වෙනි ප්‍රතිශතය 97 වෙනි ප්‍රතිශතය 3 වෙනි ප්‍රතිශතය 97 වෙනි ප්‍රතිශතය
0.0 46.0 53.0 2.5 4.3 32.0 37.0
1.0 51.0 58.5 3.5 5.7 35.0 40.0
2.0 55.0 62.0 4.5 7.0 37.0 41.5
3.0 58.0 65.5 5.0 8.0 38.0 43.0
4.0 60.0 68.0 5.5 8.5 40.0 44.0
5.0 61.5 70.0 6.0 9.5 40.5 45.0
6.0 63.5 71.5 6.5 10.0 41.0 45.6
7.0 65.0 73.5 6.7 10.5 42.0 46.5
8.0 66.5 75.0 7.5 10.5 42.5 47.0
9.0 67.5 76.5 7.5 11.0 42.5 47.5
10.0 70.0 77.5 7.5 11.2 43.0 48.0
11.0 70.5 79.0 7.5 11.5 43.5 48.2
12.0 71.5 80.5 8.0 12.0 43.5 48.5

බබාගේ වර්ධනය ගැන මතක තබාගැනීමට කරුණු : 

  • ප්‍රස්ථාර ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වෙනවා.
  • මෙහි සදහන් අගයන් දළ අගයන් වන අතර නිශ්චිත අගයන් නොවේ.
  • බොහෝ ළදරුවන් අනුගමනය කරන වර්ධන රටාවන් මෙම ප්‍රස්ථාරවල සඳහන් වෙනවා.
  • සෑම දරුවෙකුටම ඔහුගේ / ඇයගේ වේගයෙන් වර්ධනය වෙනවා. ඔබේ දරුවා මෙම ප්‍රස්ථාරයට අනුකූලව වර්ධනය නොවන්නේ නම්, ඔහු / ඇය නිසි ලෙස වැඩෙන්නේ නැතැයි නොසිතන්න. ඒ සඳහා උපදෙස් ගැනීමට ඔබේ වෛද්‍යවරයා හමුවන්න.

සෑම දරුවෙකුම තමන්ගේ වේගයෙන් වර්ධනය වෙනවා. එය සම වයසේ දරුවන්ට වඩා වේගවත් හෝ මන්දගාමී වෙන්න පුළුවන්.

ඒ නිසා ඔබේ දරුවා මේ ප්‍රස්තාර අගයන් අතර නැතිනම් එකවර කලබල නොවන්න.

මේවා දළ අගයන් බවත් මතක තබා ගන්න. නමුත් ඔබේ දරුවාගේ සැලකිය යුතු වර්ධන ගැටලුවක් පෙන්නුම් කරන්නේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍යවරයෙකු වෙත ගෙන යන්න. .

එහිදි වෛද්‍යවරයා යම් වර්ධන ඌණතාවයක් හෝ රෝගී තත්වයක් ඇත්නම් එය හදුනා ගෙන ප්‍රතිකාර නියම කරන අතර දිගින් දිගටම දරුවාගේ වර්ධනය සමීපව නිරීක්ෂණය කරාවි.

දරුවෙකුගේ වර්ධනයට බොහෝ කාරණා බලපානවා. පෝෂණය, ජාන හා යම් යම් රෝග තත්ව මෙයින් කිහිපයක් වෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ මාසිකව පවත්වනු ලබන සායන මගින් ගම් මට්ටමෙන් දරුවන්ගේ බර, උස හා හිසේ වට ප්‍රමාණය පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවන් විසින් මැන එය බබාගේ වර්ධන සටහන් පොතේ සටහන් කරනු ලබනවා.

එහිදි ගැටලු සහිත දරුවෙකු නිරීක්ෂණය වුවහොත් අනිවාර්යයෙන්ම වැඩිදුර පරීක්ෂණය සදහා ඔවුන් එම දරුවන් වෛද්‍යවරුන් වෙත යොමු කරනු ලබනවා.

ඒ නිසා බබාගේ මුල් මාස 12 තුල මාසික සායනයට බබාව ගෙනියන්නත් අමතක කරන්න එපා.

බබාගේ වර්ධන ප්‍රස්තාර ඔබටත් වැදගත් වුනාද? ඔබට මේ සම්බන්ධව අදහස් දක්වන්න අවශ්‍ය නම් පහතින් සටහනක් යොදන්න.

theAsianparent හි අනුමැතිය ඇතිව පරිවර්තනය කර ප්‍රකාශිතයි.

පරිවර්තනය: නදීශා ලක්මිණි

*theAsianparent Sri Lanka හි පල කරනු ලබන ලිපි ජාත්‍යන්තර ප්‍රකාශන හිමිකම් නීති මගින් ආරක්ෂා කර ඇත. ඔබ මෙම ලිපිය theAsianparent Sri Lanka හි අවසරයකින් තොරව පිටපත් කිරීම හෝ භාවිතා කිරීම කරන්නේ නම් ඔබට එරෙහිව මෙම නීති යටතේ නඩු පැවරිය හැකිය.

කතන්දර ලිපි