බබාගේ කොණ්ඩේ කපමු!

බබාගේ කොණ්ඩේ කපමු!

දරුවාගේ කොණ්ඩය කපමුද?

බබාගේ කොණ්ඩය කැපීම කරන එකත් පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. බබාගේ දගයි. හරිම නොසංසුන්. ඒ වගේම බබාගේ කොණ්ඩය කොටට තබා ගැනීමෙන් බබාට දහඩිය දැමීම අඩු වෙනවා, හිස් හොරි සැදීම වලකිනවා. උකුණන් ඇති වීම වලකිනවා.

බබාගේ කොණ්ඩය කැපීම

බබාගේ කොණ්ඩය අඩු කරන්නේ කොහොමද ?

සැලකිලිමත් විය යුතුය: දරුවා ඇවිදීම පටන් ගන්නා විට කොණ්ඩය ඉතා කෙටි කිරිමෙන් වලකින්න. කොණ්ඩය මගින් දරුවා වැටෙන විට හිස ගැටෙන වේගය අඩාල කරනු ලබයි.

දරුවන්ට හිස් හොරි, උකුණන් බෝ වීම, දරුවන්ගේ හිසට විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය දැමීම වැනි හේතු නිසා බොහෝ අම්මලා දරුවන් සැලුන් වෙත ගෙන යෑමට මැලිවෙති. එසේ ගෙන යන්නේ නම් දරුවාට වෙනම පනාවක්, කතුරක් හා තුවායක් ගෙන යෑමට වග බලා ගන්න.

කොණ්ඩය කැපීම නිවසේදීම කරමුද?

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කතුරක්

පනාව

තුවායක්

ෂැම්පු

මද උණුසුම් ජලය

• දරුවාගේ ගෙල වටා තුවායක් අතුරමින් ඇග ආවරණය කරන්න.

• දරුවාව කෙනෙකු වඩාගෙන දරුවාගේ   අවධානය වෙනස් කරන්න.

•පනාවෙන් හෙමින් පීරමින් කොණ්ඩය පැත්තෙන් පැත්ත අඩු කරන්න. කුඩා දරුවන්ට කෙටි කොණ්ඩයක් පවත්වා ගැනීම කොණ්ඩයේ නිරෝගී කමට හේතු වේ.

• කොණ්ඩය හොදින් කෙටි කරගත් පසු දරුවාට රෝගී බවක් නොමැති නම් ෂැම්පු කර නාවන්න. ඒ මගින් කෙස් කොට ඉවත් වේ.

කතන්දර ලිපි