ඔබේ පුංචි පැටියාගේ පළමු අවුරුද්දේ බර සටහන් ගැන ඔබත් සැලකිලිමත්ද?

ඔබේ පුංචි පැටියාගේ පළමු අවුරුද්දේ බර සටහන් ගැන ඔබත් සැලකිලිමත්ද?

පළමු වසර තුල බබාගේ බර ගැන ඔබ දන්නවාද ?

උපතින් පසු ඔබේ දරුවා රෝහලෙන් පිට කිරීමට පෙර  ඔබේ දරුවාගේ සම්පුර්ණ වර්ධනය මව්කිරි ලබා දීමෙන් සිදුවෙන බව ඔබ දැක ඇති. ඇත්තෙන්ම ඔවුන් සුරතල්ව පෙනෙනවා වුවත් වෛද්‍යවරු උපතේ සිට ඔබේ බබාගේ බර හා උස සටහන් කරමින් ඉදිරි වර්ෂ කිහිපයක් එය නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අතර එය ඔබේ දරුවාගේ සම්පුර්ණ වර්ධනය පරීක්ෂා කිරීමට උදව් කරයි.

බබාගේ බර

පළමු අවුරුද්දේ ඔබේ බබාගේ බර නිරීක්ෂණයට පහසු ක්‍රමයක්

දෙමව්පියෙක් වශයෙන් ඔබේ දරුවා නියමිත උස බර ලබා ගන්නවා දැයි  වද වීමත් , සිතීමත් හැමවිටම ස්වාභාවික දෙයක් වෙනවා. තවදුරටත් මේ ගැන කියනවා නම් බොහෝ දෙමව්පියන්ට දරුවන් නිරෝගී නැහැ ,හරිම කෙට්ටුයි,  හරිම මහතයි, ඔහු හෝ ඇය වයසට වඩා උසින් අඩුයි පෙන්වා දීමේ පුරුද්දක් ඇති අතර ඔවුන් කණගාටුවට පත්වීමත් සාමාන්‍ය දෙයක් වෙනවා.

මෝටම සවන් දෙමින් පීඩනයට පත්වීම වෙනුවට පහල ඇති කරුණු වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. ඒවා පළමු අවුරුද්ද තුල ඔබේ දරුවා ලබා ගත යුතු බර ගැන ඔබට අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට සහය දේවි. අපි පසුව සුදුසු උස සටහන්ද ඔබ වෙත ගෙන එන්නම්.

ඒ වගේම දරුවාගේ උපත් බර  මත මෙය පදනම් වන බවත් දරුවාගෙන් දරුවාට එය වෙනස් වෙන බවත් මතක තබා ගන්න.

ඔබේ පුංචි පැටියාගේ පළමු අවුරුද්දේ බර සටහන් ගැන ඔබත් සැලකිලිමත්ද?

බබාගේ බර: මාස 0- 3 දක්වා

උපත් බර පදනම් කරගෙන සතියකට ග්‍රෑම් 175 සිට ග්‍රෑම් 210 අතර ප්‍රමාණයකින් බර වැඩි විය යුතුය.

බබාගේ බර: මාස පහේදී

මේ වයසේදී ඔබේ දරුවාගේ උපත් බර දෙගුණයක් විය යුතුය.

ඔබේ පුංචි පැටියාගේ පළමු අවුරුද්දේ බර සටහන් ගැන ඔබත් සැලකිලිමත්ද?

බබාගේ බර: මාස හයත් මාස දොළහත් අතර

මේ මාස අතර තුර  ඔබේ දරුවා මාසයට බර ග්‍රෑම් 400 කින් වැඩි කර ගත යුතුය.

ඔබේ පුංචි පැටියාගේ පළමු අවුරුද්දේ බර සටහන් ගැන ඔබත් සැලකිලිමත්ද?

බබාගේ බර: වයස අවුරුද්දේදී

ඔබේ දරුවාගේ පළමු උපන් දිනය වන විට දරුවාගේ බර උපත් බර මෙන් තුන් ගුණයක් විය යුතුය.

සාමාන්‍ය නිරෝගී දරුවෙක් අවුරුදු තුනේ සිට හත දක්වා සෑම අවුරුද්දකටම බර කිලෝ දෙක බැගින් වැඩි කර ගනියි.  ඒ වගේම ඉහත අප විස්තර කල අගයන් වල වෙනස් කම් තිබීමත් සාමාන්‍යයි.

ඔබේ දරුවා ක්‍රියාශීලී හා ප්‍රීතිමත්  වන තාක් වෙහෙසක් නොපෙනවා නම්, රෝග ලක්ෂණ කිසිවක් නොපෙනේ නම් කණගාටු වන්න එපා. ඔබේ දරුවාට නිතර වෙහෙසක් දැනෙනවා කියලා ඔබට හිතෙනවා නම් ඔබේ දරුවාගේ උස බර පිළිබඳ මග පෙන්වීමක් කල හැකි වෛද්‍යවරයකු හමුවෙන්න.

දරුවාගේ බර හිසට බරක් කර නොගන්නට මේ ආදරණීය මග පෙන්වීම the Asianparent Sri Lanka වෙතිනි.

theAsianparent හි අනුමැතිය ඇතිව පරිවර්තනය කර ප්‍රකාශිතයි.

පරිවර්තනය: නදීශා ලක්මිණී

 

කතන්දර ලිපි