විද්‍යාවෙන් ඔප්පු කරයි: හිස තරමක් ලොකුවට තියෙන දරුවන් හරිම බුද්ධිමත්

විද්‍යාවෙන් ඔප්පු කරයි: හිස තරමක් ලොකුවට තියෙන දරුවන් හරිම බුද්ධිමත්

ඔබේ දරුවාගේත් හිස තරමක් ලොකුයිද? මේ පිළිබඳව ඔබව හුඟක් සතුටු කරවන කාරණයක් ගැන මෙම ලිපියේ කියවන්න.

ඔබේ දරුවාගේ හිස තරමක් ලොකුයිද? නමුත් මේ බව ඔබව හුඟක් සතුටු කරවන කාරණයක් බව ඔබ දැනගෙන හිටියාද ? එක්සත් රාජධානියේ Biobank විසින් කරන ලද අධ්‍යනයකට අනුව හිස ලොකු දරුවන් ඉතා බුද්ධිමත් බව පවසනවා.

විද්‍යාවෙන් ඔප්පු කරයි: හිස තරමක් ලොකුවට තියෙන දරුවන් හරිම බුද්ධිමත්

Biobank මගින් 500,000 කට අධික අවුරුදු 37-73 දක්වා වයසින් යුතු පිරිසක් සමග මෙම අධ්‍යනය කර ඇති අතර අවුරුදු 40-73 ත් අතර පිරිසකගේ දත්ත ලබාගෙන තිබෙනවා. Molecular Psychiatry මගින් කරන ලද පරීක්ෂණයකදී මේ බව සනාථ කරගෙන තිබෙනවා.

හිස ලොකු දරුවන්: ප්‍රමාය හැමදේටම හේතු වෙනවාද?

විද්‍යාවෙන් ඔප්පු කරයි: හිස තරමක් ලොකුවට තියෙන දරුවන් හරිම බුද්ධිමත්

ඔබේ දරුවාගේ හිස ප්‍රමාණය අනුව ඔහුගේ අනාගතය ගැන පෙර නිමිති කිව හැකි යැයි සිතන්න බැහැ. ඇල්බට් අයිස්ටයින් ගැන සිතන විට ඔහුගේ මොලය අනෙක් සෑම අයෙකුටම වඩා බරින් අඩුයි. ඉන් අදහස් වන්නේ ප්‍රමාණය නොව එහි ඇති ප්‍රමිතිය වඩා වැදගත් වන බව පැහැදිලි වෙනවා.

අධ්‍යනයන් පිළිබඳ විශේෂඥ මහාචාර්ය ඉයන් දියරි පවසන ආකාරයට ජානමය බලපෑම් මතද හිස ලොකු දරුවන් ඥාණාත්මක දක්ෂතා සඳහා ජානමය බලපෑම වැඩිවන බව පවසනවා.

දරුවන්ට කියවීමට ඉගැන්වීම

අධ්‍යනයන්ට අනුව මොලයේ ප්‍රමාණය ශරීර ප්‍රමාණය ඥාණාත්මක දක්ෂතා වර්ධනයට ඉවහල් වෙන බව සමීක්ෂණවරියක් වන සස්කියා හගෙනාස් පවසන ආකාරයට දරුවාගේ බුද්ධි වර්ධනය වැඩි කිරීමට කළහැකි හොඳම දේ ඔවුන්ගේ සෞක්‍ය හා නිරෝගී බව රැකගැනීම බව පවසනවා.

මේ අධ්‍යනයට අනුව හැම අතින්ම සෞක්‍ය සම්පන්න දරුවෙකුගේ බුද්ධි මට්ටම නිතරම ඉහළ මට්ටමක පවතින බවයි.

නිතරම දරුවන් ගැන අවධානයෙන් සිටීමෙන් ඔවුන් සෞක්‍ය සම්පන්නවත්, නිරෝගීවත් තබාගන්න පුළුවන්. නිසි අවධානය නිසි විට ලැබීමෙන් හොඳ යහපත් දරුවෙකු ලබන්න theAsianparent Sri Lanka මේ මගපෙන්වීම ඔබට කරන්නට සිතුවා.

theAsianparent හි අනුමැතිය ඇතිව පරිවර්තනය කර ප්‍රකාශිතයි.

පරිවර්තනය: නිසංසලා ලියනගේ 

Any views or opinions expressed in this article are personal and belong solely to the author; and do not represent those of theAsianparent or its clients.
කතන්දර ලිපි