ආහාර සහ පෝෂණය

ආහාර සහ පෝෂණය

ආහාර සහ පෝෂණය වෙතින් රසවත් ගුණවත් ආහාර වට්ටෝරු (recipes) මෙන්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර (healthy food) අදහස් ඔබ වෙත ගෙනෙමු. ඔබේ දරුවන් පෝෂණය කිරීමට උපකාරී වන ආකාරයද පිළිබඳ ප්‍රයෝජනවත් උපදෙස් අපි ඔබට ලබා දෙන්නෙමු. දරුවා උපන් මොහොතේ සිට ළමාවිය දක්වා ආහාර උපදෙස්, මව්කිරි දීම (breastfeeding), මව්කිරි දීම ආශ්‍රිත ගැටළු (breastfeeding problems). මව්කිරි දෙවීම හා ගබඩාව (pumping and storage), පිටිකිරි දීම (formula) සම්බන්ධ දැනුම. ආහාර සැලසුම් (meal planning), පසු ප්‍රසව කාලය (postpartum nutrition), කිරිවැරීම (weaning), අතුරු ආහාර (snacks), ප්‍රධාන ආහාරද (main meals) අන්තර්ගතයි.
ළදරුවන්ට ආහාර දීමේදී දෙමව්පියන් විසින් සිදුකරන පොදු වැරදි 10
බබාලාට ගුණ දෙන පලා වර්ග 9 ක් ගැනයි මේ
සිරුර උෂ්ණාධික කරන හා සීතල කරන මේ ආහාර බබාට දෙන්න හොදද?
මාස 8 සිට අවුරුදු 1 දක්වා බබාට බෙරි බත් ‌දෙන ක්‍රම7 ක්
දරුවාට වයස අනුව ලුණු ලබා දිය යුත්තේ මෙහෙමයි
මුදවපු කිරි ගෙදරදීම මේ විධියට හදාගමුද?
සතියේ කෑම ලෙහෙසියෙන් ගලපා ගන්නේ ‌මෙහෙමයි
මෙදා අවුරුද්දේ කැවුම්, කොකිස්, අලුවා වල රස බලමුද?
ගුණ නැණ වඩන ශ්‍රී ලාංකික පානය : කොළ කැඳ වර්ග 7 ක්
This Amazing Fact About Breast Milk Will Blow Your Mind
ගර්භණි සමයේ දෛනිකව ආහාර ගත යුත්තේ මෙහෙමයි
කිරිදෙන මව්වරුන්ට මව්කිරිදෙන අතරතුර ජංගම දුරකථනය අකැපද?