ආහාර සැලසුම්

ආහාර සැලසුම්

ආහාර සැලසුම් කොටසේ එදිනෙදා ජිවිතයේ මවකට, ගෘහනියකට මෙන්ම පියකුට පවා මහත් සේ ප්‍රයෝජන විය හැකි කොටසක් මේ. මේ තුල ආහාර සැලසුම් (Meal Planning), කිරි වැරීම (weaning), ආහාර පිසීම (cooking), කෙටි ආහාර, ආහාර පිසීමේ කර හා උපක්‍රම (quick meals) පෝෂ්‍යදායි ආහාර), healthy, පසු ප්‍රසව ආහාර (confinement), ආහාර වට්ටෝරු, කේක් අව්ට්ටෝරු, නොයෙකුත් අතුරු ආහාර වට්ටෝරු cake recipes, yummy, snacks ආදිය අන්තර්ගතයි.  
මාස 06 ක බබාට සතියටම ආහාර වට්ටෝරු
කමනි අක්කා අපට කියා දෙන  Meal Plan හදන ක්‍රමය
ළදරු පෝෂණය සම්බන්ධ මූලධර්ම 25ක්
මගේ දරුවා කෑමට හරි හොරයි. නමුත් මට එය ගානක් නැත්තේ මේ නිසයි
මාස 6 බබාට කෑම (ඝන ආහාර) හඳුන්වා දිය යුත්තේ කෙසේද?
රාත්‍රී නින්දේදී තවමත් නිතර  කිරිබොන බබාගේ කිරිබීම නවත්වන්නේ කොහොමද?
සීයට අසූවක් පමණ දෙමාපියන් දරුවන්ට උවමනාවට වඩා කෑම ලබාදෙනවා: අධ්‍යන වාර්තා කරනවා
මොළයේ ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි කරන මේ කෑම වර්ග දරුවන් විභාග වලට මුහුණ දෙන කාලයට හුඟක් හොඳයි.
ඔබේ දරුවන් මේ එළවළු පරාටා එකට හුඟක්ම කැමති වේවි (වීඩියෝව නරඹන්න)