ආහාර සහ පෝෂණය

ආහාර සහ පෝෂණය

ආහාර සහ පෝෂණය වෙතින් රසවත් ගුණවත් ආහාර වට්ටෝරු (recipes) මෙන්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර (healthy food) අදහස් ඔබ වෙත ගෙනෙමු. ඔබේ දරුවන් පෝෂණය කිරීමට උපකාරී වන ආකාරයද පිළිබඳ ප්‍රයෝජනවත් උපදෙස් අපි ඔබට ලබා දෙන්නෙමු. දරුවා උපන් මොහොතේ සිට ළමාවිය දක්වා ආහාර උපදෙස්, මව්කිරි දීම (breastfeeding), මව්කිරි දීම ආශ්‍රිත ගැටළු (breastfeeding problems). මව්කිරි දෙවීම හා ගබඩාව (pumping and storage), පිටිකිරි දීම (formula) සම්බන්ධ දැනුම. ආහාර සැලසුම් (meal planning), පසු ප්‍රසව කාලය (postpartum nutrition), කිරිවැරීම (weaning), අතුරු ආහාර (snacks), ප්‍රධාන ආහාරද (main meals) අන්තර්ගතයි.
අනූගේ කිචන් එකේ හැදුන රසවත් ඉතාලි රෙසපි 2ක්
පෝෂණීය මුං ඇට වලින් බබාට රසවත් රෙසපි 7 ක්
පොලොස් වලින් රසවත් රෙසපි 7 ක් හදමු
චූටි පැටියාට මාස 6න් කෑම පටන් ගන්නේ මෙහෙමයි
ගෙදරදීම ත්‍රිපෝෂ හදාගැනීම දැන් හරිම ලේසියි.
ලබන සතියේ මෙනුව මේ සතියේ සකස් කරගන්නේ මෙහෙමයි
ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුලුවන් හාල් කැඳ වර්ග 6ක්
බබාට රසම රස අයිස්ක්‍රීම් හදලා දෙන්න නියම රෙසපියක්
බබාට කන්න ගෙදරදීම යෝගට් හදමු
ගෙදර කට්ටියට රස කර කර කන්න රස වෑහෙන ඉතාලි රෙසිපි 7ක්
රසම රස කටට සැර කුකුළු මස් කරියකට කදිම වට්ටෝරුවක් මෙන්න
Hubby's kitchen වෙතින් හවස තේ වේලාවට රසවත් රෙසපි 4 ක්