ගර්භණී අවදිය

ගර්භණී අවදිය

ගර්භණී අවදිය: ඔබගේ ගර්භණී අවදිය මනා අවබෝධයකින් ගත කරන්නටත්, සුව පහසු මෙන්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්න ගැබිණි අවදියක් ගත කරන්නටත් උපකාර වන ලිපි පෙළක්. ඔබගේ ගර්භනී අවදියේ සතියෙන් සතිය කලලයේ වර්ධන විස්තර දැනගන්න මේ අඩවියට පිවිසෙන්න.
බබා ලැබෙන්න ඉද්දි ගෙවල් හදන්න හොද නැද්ද?
ගැබිනි මවක් කිසි සේත් නොසළකා හැරිය නොයුතු කාරණා
ගැබිණි මවක් ජලය පානය කළ යුත්තේ මෙහෙමයි
ගර්භනී සමයේ විටමින් ගැනීම පිළිබ්ඳව ගැබිනි මව්වරුනට මනා දැනුවත් කිරීමක්
ගැබිණි මව සඳහා නිවරදිව බෝධි පූජාවක් සිදු කිරීම
ගැබිණි මවට ඇතිවන දොලදුක ගැන ඔබත් අහලා තියෙනවාද?
කුස තුල සිටින දරුවාගේ ඉක්කාව සාමාන්‍යද?
කුස තුල සිටින දරුවාගේ මොලයේ වර්ධනය සදහා අම්මාට කල හැකි දේ
ගැබිනි මව්වරුන්ගේ වැදෑමහට  COVID-19 වින කරන බව නව අධ්‍යයනක් අනාවරණය කරයි
ගැබිණි සමයේ ගත යුතු ආහාර ගැන ඔබ දැනුවත්ද?
අංගුලිමාල පිරිත ගැන දැනගනිමු
ගබ්සා වීමකින් පසු ඔබේ මානසික සෞඛ්‍යය කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේද?