ගැබ්ගැනීම

ගැබ්ගැනීම

මේ ඔබේ පළමු ගැබ්ගැනීම (pregnancy) වෙන්න පුළුවන්. නැතිනම් දෙවන, තෙවන හෝ පසු කාලීන ගැබ් ගැනීමක් වන්නට පුළුවන්. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ ලිපි සමුදාය ඔබගේ ගැබ් ගැනීම ගැන කරුණු රාශියක් ඔබ වෙත පිරිනමයි. තවද ගැබ්ගෙන ඇති බවකියාපාන සලකුණු (pregnancy signs) හා ගැබිණි කාලයේ ඇතිවිය හැකි වෙනත් අපහසුතා ආදිය ගැනද දැනුම් සභාරයක් ගෙන දෙයි.
කාන්තාවකගේ වඳභාවය පෙන්වන සලකුණු සහ රෝග ලක්ෂණ
දරුවන් පිළිසිඳ ගැනීම සදහා නොකල යුතු නමුත්  නිතර කරන වැරදි 8ක්
මව්පදවිය ලබන්නට සූදානම් වීමට උපදෙස්
10 Of The Most Common Pregnancy Myths Debunked
පහසුවෙන් ගැබ් ගන්න ඔබේ සරු කාලය දැන්ගන්නේ මෙහෙමයි
පොස්ටිනෝ 2 - හදිසි උපත් පාලන පෙති ගැන වැදගත් කාරනා 7ක්
නිවසේදි ගැබිනි බව පරීක්ෂා කල හැකි මුත්‍රා වල hcg මට්ටම පරීක්ෂා කරන පරීක්ෂණය
කුස සිටින දරුවා දුව‌ෙක්ද පුත‌ෙක්ද පවසන චීන වගුවක්
ඔබ කුස දරා ඉන්නේ පුතෙක්ද දුවෙක්ද කියලා දැනගන්න ක්‍රම 29 ක්
ගැබ් ගැනීම් අතර අවම කාලය අවුරුද්දක් වීම අවදානම අඩු කරනවාලු
එන්ඩොමේට්‍රියොසිස් (endometriosis) ප්‍රතිකාරයෙන් පසුව පහසුවෙන් ගැබ් ගන්නට පුළුවන්ද?
බබා ලස්සන වෙන්න ගැබිණි සමයේ අම්මා කරන්න ඕනී දේවල්