ගැබ්ගැනීම

මේ ඔබේ පළමු ගැබ්ගැනීම (pregnancy) වෙන්න පුළුවන්. නැතිනම් දෙවන, තෙවන හෝ පසු කාලීන ගැබ් ගැනීමක් වන්නට පුළුවන්. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ ලිපි සමුදාය ඔබගේ ගැබ් ගැනීම ගැන කරුණු රාශියක් ඔබ වෙත පිරිනමයි. තවද ගැබ්ගෙන ඇති බවකියාපාන සලකුණු (pregnancy signs) හා ගැබිණි කාලයේ ඇතිවිය හැකි වෙනත් අපහසුතා ආදිය ගැනද දැනුම් සභාරයක් ගෙන දෙයි.

උපත් පාලන පෙති (Birth Control Pills) ගැන ඔබ දත යුතු දේ
ඩිම්බ මෝචනය සිදුවෙන බව පෙන්වන ඔබේ සිරුරේ ඇති වන වෙනස්වීම් 9ක්
දරුවෙක් පිළිසිඳගැනීම: මෙය ප්‍රමාද වීමට එක වැදගත් හේතුවක්
නහර ගැට ගැසීමට (Varicose Veins) මුහුණ දෙන මව්වරුන්ට තක්කාලි වලින් කදිම ප්‍රතිකාරයක්!
මගේ ජීවිතය වෙනස් කල ඒ සුන්දරතම රතු ඉරි දෙක
නිවුන් දරුවන් ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් මෙන්න මගපෙන්වීමක්
මෙන්න හදුනාගන්න ශුක්‍රාණු මාරයෝ
වයස අවරුදු 20, 30, 40 ගනන් වල ගැබ් ගැනීම ගැන ඔබ දත යුතු දේ
මවකගෙ කුස පෝරකයක් කරනු කීම! ශ්‍රී ලකාවේ ගබ්සාව නීතිගත කිරීමට සැරසේ!
Eat THIS fruit if you want to conceive a baby boy!
කාන්තාවන්ට සරු බව ගෙන දෙන ආහාර වර්ග 15ක්
අක්‍රමවත් ඔසප් චක්‍රයක් ඇති කාන්තාවන් දරු පිළිසිඳ ගැනීමකට කළ යුත්තේ මොනවද?