කුස්සියේ කබඩ් හැඩි වෙලාද? මෙන්න විසඳුම!
නිවසේ ඇති පීඩාකාරී ගන්ධයන් 8ක්: ඒවා ගෙන්  මිදෙන්නේ කෙසේද?
මැස්සන්ට මදුරුවන්ට ස්වාභාවික පිළියම්
කසළ වර්ගීකරණය නිවෙස් තුළ පහසුවෙන්ම කරගන්නේ මෙහෙමයි
ගං වතුර උවදුරින් ආපදාවට පත් වුවන් සඳහා හදිසි දුරකථන අංක
ඔබේ ශීතකරණයේ ඔබ ගබඩා කර නොතැබිය යුතු ආහාර වර්ග 11 ක්
ඔබ මගහරින පිරිසිදු කිරීම් 8 ක් නිසා ඔබේ නිවාස හුඟක් අපිරිසිදු වෙන්න පුළුවන්
හුඟදෙනෙක් නිවසේදී කුකුල් මස් පිසීමට ගන්නේ වැරදි විදිහටයි
ගෙදර සුරතලා නිසා ඔබේ දරුවා හුඟක් හොඳට හැදී වැඩේවි
බබාගේ කාමරයේ බිත්ති වල ගාන තීන්ත පාට විද්‍යාත්මකව තෝරන්නේ මෙහෙමයි