මුහුණේ අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කල හැකි ‌වේදනාව අඩු ක්‍රම 9  ක්
නිවසට වී ඉන්න ගමන් ඇහි බැමි හැඩ කර ගනිමුද?
වැඩ්ඩෙක් වගේ ගෙදරදීම ඔබේ කොණ්ඩය ලස්සනට කපාගන්නේ මෙහෙමයි!
හිසකෙස් හරියට යනවා නේද? මෙන්න ‌හේතු 7ක්
අලුත් අම්මාගේ ලස්සන වැඩි කරන්න ස්වභාවික සත්කාර 8 ක්
වයසට වඩා වැඩි වයසක් පෙන්වන මේ මේක්අප් වැරදි 7 ඔබත් කරනවාද? බලන්න
සම රැලි වැටීම වළවක්වන්න සහතික කල ක්‍රම 8ක්
මුහුණට ලස්සන දෙන්න මී පැණි කරන විස්කම් 9 ක්
යටිපතුල් පැලීම සමනය කරගත හැකි අපූරු ක්‍රම 14
දණහිස් කළු වීම වළක්වන්නේ කෙසේද?
කට වටේ කළුවීම දුරු කර සම පැහැපත් කරන අපූරු ප්‍රතිකාර 9 ක්
සොදුරු ‌කෙස් කළඹකට ‌පොල්තෙල් වලින් විශ්මිත සත්කාර 12 ක්