දරුවන් ලොකු මහත් කිරීම

දරුවන් ලොකු මහත් කිරීම

දරුවන් ලොකු මහත් කිරීම කොටසින් ළමා වයස් ඛාණ්ඩ අනුව; ළමා ආරක්ෂාව (Child safety) දරුවන් ලොකු මහත් කිරීම (Parenting advise) දෙමාපිය ගැටළු (Parenting Concerns) ළමා නිෂ්පාදන  ළමා කථා  කවි සහ සින්දු  ආදිය ගැන දෙමාපියන්ට උපදෙස් සමුදායක් ගෙන එයි. යහපත් ලෙස දරුවන් ලොකු මහත් කිරීමට දෙමප්පියන්ට මේ අවකාශය ඉතාමත් තෝතැන්නක් වනවා නිසැකයි.     
දරුවන්ට කියා දිය යුතු, උගත් කමටත් වඩා වටිනා ජීවිත වටිනාකම් 12ක්
දරුවන්ගේ වයස් කාණ්ඩ අනුව හික්මීම උගන්වන ක්‍රම
දූට පුතාට කතන්දර කියවීම අම්මාට වඩා හොඳින් කරන්නේ තාත්තායි
අම්මයි දුවයි අතර බැඳීම තරම් බැඳීමක් ලොව තවත් නැහැලු
දරුවන්ගේ මතක ශක්තිය වැඩි කරගන්නේ මෙහෙමයි
සැර අම්මෙක්‌ගේ ලක්ෂණ 12 ක්
Lion King (ලයන් කින්ග්) චිත්‍රපටිය තුළින් කියා දෙන වටිනා ජීවිත පාඩම් කිහිපයක්
දරුවන් ළඟින්ම දෙමාපියන් සිටිය යුත්තේ ඇයි?
දරුවාට ජීවිත තක්සලාව තුල ඉගැන්විය යුතු අපූරු පාඩම්
ඔබේ මද්දුම දරුවා ඔබේ අනෙක් දරුවන්ට වඩා බලවත් වන්නේ ඇයි?
දරුවාගේ බුද්ධි මට්ටම: ඉහළ බුද්ධි මට්ටමක් සහිත දරුවන් හඳුනාගනීමු.
ළමා විය ගැන දරුවාගේ මතකය මැකී යන්නට පටන් ගන්නේ කුමන වයසේදීද?